Fra Franchisekonferansen i mars. Jonas Ideström t.v. og Frode Finsrud t.h.
Fra Franchisekonferansen i mars. Jonas Ideström t.v. og Frode Finsrud t.h.

Nye franchisepriser skal deles ut - FRANNY AWARD

Virke og konsulentgruppen FranchiseArkitekt har arrangert Franchisekonferansen i Norge siden 2015. På konferansen i mars 2018 ble for første gang prisen «Franny Award - Årets franchisekjede» delt ut, og det var Elkjøp Norge som fikk æren av å motta den første prisen. Heder fikk også de øvrige finalister til prisen Circle K, Specsavers, Slettvoll og Pizzabakeren. På neste års franchisekonferanse 6. mars 2019 vil nye kjeder få muligheten til å vise seg frem. Juryen ønsker både tidligere kandidater og nye kjeder velkommen til å delta.

Publisert

Ny pris 2019 – Årets franchisetaker

Det lanseres nå en ny pris som skal rette oppmerksomheten mot dyktige franchisetakere. Alle franchisekjeder får muligheten til å foreslå én kandidat til prisen som Årets franchisetaker. Prisen skal fokusere på franchisetakere som både har oppnådd gode resultater og som også fremstår som et forbilde for andre franchisetakere i kjeden.

Det er satt en egen jury som skal stå for kåringen.

– Vi gleder oss til å løfte frem enkeltpersoner som over tid har prestert ekstraordinært i sin kjede og bransje, som fremstår som forbilder gjennom klokt lederskap og gode resultater, sier Sven Hars, franchisekonsulent og medlem av juryen som skal velge ut en verdig vinner. Vi håper og tror at mange ser betydningen av å vise frem gode representanter fra sitt franchisekonsept, sier Hars.

Kriterier

Juryen leter etter franchisetakere som har dyktige til å etterleve konseptet, som har vist godt lederskap og oppnådd god lønnsomhet. Juryen vil blant annet vurdere følgende kriterier:

- Enhetens utvikling og lønnsomhet de siste 3 årene

- Utvikling/entreprenørskap innenfor virksomhetens rammer

. Konseptlojalitet

- Lederskap, bedriftskultur og evne til å motivere medarbeiderne

- Samarbeid med andre franchisetakere og kolleger i kjeden

Nominering av Årets franchisetaker

Kandidater kan registreres frem til 31.12.2018. Kjedens nominerte registreres her.

Spørsmål kan rettes til jurymedlem Sven Hars, mob. 98 25 41 17, hars@franchisearkitekt.no

Årets franchisekjede

Kriterier

Prisen skal deles ut til en franchisekjede som har utmerket seg positivt i året som har gått.

Juryen vil foreta en sammensatt vurdering med betydelig vekt på blant annet:

- Kjedens utvikling og økonomiske nøkkeltall

- Hvorvidt kjeden fremstår som et forbilde innen sin bransje

- Evne til fornyelse og tilpasning til nye rammebetingelser

- Franchisetakeres tilfredshet

- Holdning til samfunnsansvar, etikk- og miljøspørsmål

Finalistene til å motta prisen Årets franchisekjede vil bli offentliggjort på nyåret.

Elkjøp ble kåret til Årets franchisekjede 2018. Hvem blir den neste?
Elkjøp ble kåret til Årets franchisekjede 2018. Hvem blir den neste?

– Vi tror at de kjedene som nomineres og vinner en slik pris kan bruke dette aktivt internt. Og det vil også kunne være et kvalitetsstempel ut mot kunder og samarbeidspartnere som for eksempel utleiere og leverandører. Det vil også kunne telle svært positivt i rekruttering av franchisetakere og øvrige medarbeidere til kjeden, poengterer Frode Finsrud.

Hedre de kjedene som går foran

– Vi ønsker å fremheve franchisekjeder som har utmerket seg positivt i året som har gått. Vi ser på økonomi og nøkkeltall, i tillegg til en del andre faktorer som sier noe om driften i kjeden, legger han til.

Prisen skal applaudere kjeder som går foran for å tilpasse seg endringer i markedet og rammebetingelser og som er innstilt på å vurdere balansen i den økonomiske modellen når konkurransen og rammebetingelsene "drar seg til".

– Det er mange eksempler på kjeder som lar franchisetakerne blø når markedet endres, uten å gjøre noe med balansen i samarbeidet og fordelingen mellom franchisetaker og franchisegiver, påpeker jurylederen.

Franchise skal ikke bare være lønnsomt for franchisegiverne, men også for franchisetakerne. Franchise kan også lønne seg for kundene, da en franchisetaker gjerne strekker seg enda lenger for å gjøre en kunde fornøyd og lojal.

– Vi er opptatt av at kjedene har et bevisst forhold til klima- og miljømessige forhold, men dette er vanskelig å vurdere. At man fokuserer på sitt samfunnsansvar uten at man nødvendigvis har kommet lengst på området. Eksempler er holdning til utslipp og kjedens fotavtrykk i miljøet. Om man er opptatt av kvalitetssikring fra produsent til forbruker. Om man for eksempel har et bevisst forhold til om verdikjeden har ryddige arbeidsforhold og uten ulovlig barnearbeid, forteller Finsrud.

For at en franchisekjede skal overleve og vokse er det avgjørende å ha fornøyde franchisetakere. Juryen vil derfor intervjue et tilfeldig utvalg franchisetakere for å få et inntrykk av om franchisetakerne er tilfreds og om det er en positiv stemning i kjeden. At franchisetakerne føler de blir hørt og at det eksisterer tillit mellom partene.

Nominering av Årets franchisekjede

Forslag til kandidater kan registreres frem til 31.12.2018.

Kjedene kan foreslå seg selv, eller bli foreslått av andre. I prinsippet kan hvem som helst foreslå en kjede, men kjeden må deretter selv godta å bli vurdert som kandidat.

Det understrekes at alt juryarbeid er konfidensielt, og at alle opplysninger behandles fortrolig. En kjede trenger derfor ikke være engstelig for at noe negativt skal komme ut av en nominasjon.

– Her er vi kun opptatt av å synliggjøre hvem som utmerker seg i positiv forstand og ikke motsatt, beroliger juryleder Finsrud.

For å foreslå en kandidat til prisen, kreves kun navn på kjede samt en kort begrunnelse for nominasjonen.

Ditt forslag registreres her.

Juryen starer sitt arbeid rett etter nyttår og står fritt i sine vurderinger og vektlegging av kriterier. Juryen er påpasselig i forhold til habilitet og fortrolige opplysninger.

Spørsmål kan rettes til juryleder Frode Finsrud, mob. 90 17 71 03, frode.finsrud@cappa.no

De som står bak prisene

FranchiseArkitekt

FranchiseArkitekt er et skandinavisk nettverk av spesialister med tilknytning til franchise. Nettverket består av en rekke aktører som bistår franchisekjeder på ulike måter med å etablere, utvikle og drifte virksomhetene. 

I Norge består Franchisearkitekt i dag av følgende virksomheter:

Azets Insight, Advokatfirmaet Storløkken, Rekrutteringsselskapet Cappa, Franchisekonsulent Sven Hars, Chainformation, Franchiseportalen, Marginalen Bank, PCK Butikkdata

Virke

Hovedorganisasjonen Virke er den ledende hovedorganisasjonen for handel- og tjenestenæringene og representerer over 20.000 virksomheter.

 

Jury Årets franchisetaker 2018-19

Heidi M Scheie, Thingfarm AS, adm. dir. 

Sven Hars, Franchise Consultant, Franchisearkitekt

Lars Lyngstad, senior rådgiver / partner, rekrutteringsselskapet Cappa

Henrik Renner Fredriksen, advokat / partner, Advokatfirmaet SGB Storløkken

Asbjørn André Myrlund, direktør bransjeutvikling, Virke

Espen Vestli, direktør forretningsområde storkunder, Azets Insight

Jury Årets franchisekjede 2018-19

Frode Finsrud (juryleder), Managing partner, rekrutteringsselskapet Cappa 

Sven Hars, Franchise Consultant, Franchisearkitekt

Endre Storløkken, Advokatfirmaet SGB Storløkken 

Nils Vanebo, Redaktør, Retailmagasinet

Erik Fagerlid, Konsulent

Bror Stende, Direktør Faghandel, Mote og Fritid, Virke 

Powered by Labrador CMS