Sven Hars og Marina Iren Tunstad
Sven Hars og Marina Iren Tunstad

Norges Franchiseforening er etablert

Norges Franchiseforening er endelig etablert i Norge og skal være en interesseorganisasjon både for franchisegivere og franchisetakere.

Publisert

Founding partners

Slettvoll

Elon

Specsavers

IF

Dely

Partyland

Azets

– Hvorfor Norges Franchiseforening, vil mange spørre. Foreningens viktigste formål er å etablere og formidle et kvalitetsstempel på hva som er god og profesjonell franchisedrift, sier styreleder Sven Hars.

De som søker om å bli fullverdige medlemmer må gjennom en «kvalitetssjekk» av sitt franchisesystem, for å se om de lever opp til det som defineres som et godt og profesjonelt franchisesystem, definert utfra den Europeiske Franchiseforeningens «Code of Ethics». Dette er «kjøreregler» som samtlige europeiske medlemmer av den Europeiske franchiseforeningen har definert og besluttet.

– Vi i Norges Franchiseforening følger de europeiske etiske reglene og vil sikre oss at de franchiseaktørene i Norge som blir tatt opp som fullverdige medlemmer, følger de europeiske, sier Hars.

Med dette oppnås to vesentlige ting :

1. For det første kan medlemmene selv kommunisere at de er et godkjent franchisesystem. Det vil lette blant annet rekrutteringen av nye medarbeidere og franchisetakere

2. For det andre vil Norges Franchiseforening på vegne av samtlige medlemmer være en troverdig talsperson inn mot de politiske miljøer og næringslivsorganisasjoner og kunne representere bransjen fra sak til sak

– Utover kvalitetssjekken er det naturligvis tilbudet rundt franchisekompetanse og kursing til samtlige medlemmer som står i sentrum. Vi skal tilby forskjellige typer faglig opplæring og rådgivning, gjennom f. eks. seminarer og nettverksgrupper, sier Hars:

Etisk nemd

Foreningen tar også ett skritt videre i å fremme franchising som den gode forretningsmodellen den kan være, ved å etablere en etisk nemd.

Nemden skal behandle innrapporterte klager på vegne av franchisetakere og franchisetakere. Her sitter det to advokater og hhv. to representanter fra franchisegiver – og taker siden».

– Med dette blir den etiske nemden bransjens selvjustis overfor de politiske miljøer. Vi skal selv profesjonalisere de norske franchisekonseptene og ivareta alle involverte parter. Noe ytterligere 'juridisk styring' trengs ikke, sier Hars.

Norges Franchiseforening har nå en egen hjemmeside hvor man kan lese seg opp på foreningen og franchising.

– I tillegg er vi stolte av å ha ansatt en medlems og kommunikasjonsansvarlig, nemlig Marina Iren Tunstad. Hun skal ivareta både søkende og eksisterende medlemmer samt driften av foreningen. Dette gjør det mulig at vi kan tilby gode servicetjenester til medlemmene. Selv er jeg arbeidende styreleder sammen med Marina, opplyser Sven Hars.

Sju Founding Partners

– At vi kan ansette Marina som medlems- og kommunikasjonsansvarlig kan vi takke våre sju Founding Partners for. Vi er usedvanlig takknemlige for at sju franchiseselskaper har forpliktet seg til å støte foreningsetableringen i tre år fremover. Founding Partners er: Slettvoll, Elon, Specsavers, IF, Dely, Partyland og Azets, sier Hars.

I tillegg har vi et kompetent styre som støtter oss i utviklingen, sammen med gode innspill fra samtlige Founding partners.

– Det at vi har etablert en franchiseforening i Norge blir meget godt mottatt av den Europeiske Franchiseforeningen og våre kolleger i blant annet Sverige, England og Tyskland. Det er moro å kunne sette franchising på kartet i Norge, avslutter styreleder Sven Hars.

Se www.norgesfranchisforening.no for mer info. (Pressemelding)

Powered by Labrador CMS