Hvem blir Årets Franchisekjede og Årets Franchisetaker?

I mars ble Pizzabakeren kåret til Årets Franchisekjede, og Petter Nordbø fra Slettvoll Stavanger ble Årets Franchisetaker. Hvem blir vinnerne på den kommende Franchisekonferansen?

Neste års Franchisekonferanse blir avholdt 27. april 2023 hvor både kjeder og franchisetakere får anledning til å vise seg frem. Juryene for begge prisene oppfordrer både franchisekjeder og franchisetakere, som har utmerket seg gjennom 2022, til å delta i nominasjonsprosessen.

Årets franchisekjede

Det er nå fjerde år på rad Årets Franchisekjede kåres.

– Vi ønsker å fremheve franchisekjeder som har utmerket seg positivt i året som har gått. Vi ser på en rekke faktorer som sier noe om franchisekonseptet og driften i kjeden, sier Fredrik Vegsgaard, partner i Cappa og leder av juryen.

Prisen skal applaudere kjeder som går foran for å tilpasse seg endringer i markedet og rammebetingelser. Kjeder som er innstilt på å vurdere balansen i den økonomiske modellen når konkurransen og rammebetingelsene «drar seg til».

-Det er mange eksempler på kjeder som lar franchisetakerne lide når markedet endres. De gjør ikke nok med balansen i samarbeidet og fordelingen mellom franchisetaker og franchisegiver, påpeker jurylederen.

Franchise skal være lønnsomt for både giver og taker. Franchise skal også lønne seg for kundene, da en franchisetaker gjerne strekker seg lenger for å gjøre en kunde fornøyd og lojal.

Jury Årets franchisekjede 2023:

 • Fredrik Vegsgaard (juryleder), partner, rekrutteringsselskapet Cappa
 • Sven Hars, managing partner, Franchisearkitekt
 • Endre Storløkken, Advokatfirmaet SGB Storløkken
 • Nils Vanebo, redaktør, Retailmagasinet
 • Kashif Ahmad, sales manager larger Accounts i Azets
 • Erik Fagerlid, Konsulent
 • Mee Eline Ericksson, direktør aktiv helse, Virke

– Vi er opptatt av at kjedene har et bevisst forhold til klima- og miljømessige forhold, men dette er vanskelig å vurdere. At man fokuserer på sitt samfunnsansvar uten at man nødvendigvis har kommet lengst på området. Eksempler er holdning til utslipp og kjedens fotavtrykk i miljøet. Om man er opptatt av kvalitetssikring fra produsent til forbruker. Om man for eksempel har et bevisst forhold til at verdikjeden har ryddige arbeidsforhold, uten ulovlig barnearbeid, forteller Vegsgaard.

For at en franchisekjede skal overleve og vokse er det avgjørende å ha fornøyde franchisetakere. Juryen vil derfor intervjue et tilfeldig utvalg franchisetakere for å undersøke franchisetakernes tilfredshet og om det er en positiv stemning i kjeden. At franchisetakerne føler de blir hørt og at det eksisterer tillit mellom partene.

– Kjedene som nomineres og vinner en slik pris kan bruke dette aktivt internt. Det vil også være et kvalitetsstempel ut mot kunder og samarbeidspartnere. Ikke minst vil det telle positivt i rekruttering av franchisetakere og øvrige medarbeidere til kjeden, poengterer Fredrik Vegsgaard.

Kriterier

Prisen skal deles ut til en franchisekjede som har utmerket seg positivt i året som har gått.

Juryen vil foreta en sammensatt vurdering med betydelig vekt på blant annet:

 • Franchisekonseptets oppbygging og kvalitet
 • Hvorvidt kjeden fremstår som et forbilde innen sin bransje
 • Evne til fornyelse og tilpasning til nye rammebetingelser
 • Franchisetakeres tilfredshet
 • Holdning til etikk og samfunnsansvar

Finalistene til å motta prisen Årets Franchisekjede vil bli offentliggjort i begynnelsen av mars 2023.

Nominering av Årets Franchisekjede

Forslag til kandidater kan registreres frem til 31.01.2023 på www.franchisearkitekt.no.

Kjedene kan foreslå seg selv, eller bli foreslått av andre. I prinsippet kan hvem som helst foreslå en kjede, men kjeden må deretter selv godta å bli vurdert som kandidat. Det understrekes at alt juryarbeid er konfidensielt, og at alle opplysninger behandles fortrolig. En kjede trenger derfor ikke være engstelig for at noe negativt skal komme ut av en nominasjon.

– Her er vi kun opptatt av å synliggjøre hvem som utmerker seg i positiv forstand og ikke motsatt, beroliger juryleder Vegsgaard. For å foreslå en kandidat til prisen, kreves kun navn på kjede samt en kort begrunnelse for nominasjonen.

Ditt forslag registreres på denne nettsiden.

Juryen starer sitt arbeid rett etter nyttår og står fritt i sine vurderinger og vektlegging av kriterier. Juryen er påpasselig i forhold til habilitet og fortrolige opplysninger.

Spørsmål kan rettes til juryleder Fredrik Vegsgaard, mob. 900 20 079, e-post redrik.vegsgaard@cappa.no

Årets franchisetaker

Årets Franchisetaker skal deles ut for tredje gang på Franchisekonferansen 27. april 2023.

Prisen skal fokusere på franchisetakere som både har oppnådd gode resultater og som fremstår som et forbilde for andre franchisetakere i kjeden.

– Vi gleder oss til å løfte frem enkeltpersoner som over tid har prestert ekstraordinært i sin kjede og bransje, som fremstår som forbilder gjennom klokt lederskap og gode resultater, sier Sven Hars, managing partner og leder av juryen som skal velge ut en verdig vinner.

Vi håper og tror at mange ser betydningen av å vise frem gode representanter fra sitt franchisekonsept, sier Hars. Tre verdige kandidater vil fremheves som finalekandidater på konferansen.

Jury Årets franchisetaker 2023:

· Sven Hars (juryleder), managing partner, Franchisearkitekt

· Heidi M. Scheie, retail rådgiver, Odeon AS

· Solveig Stormo Kvam, senior rådgiver, rekrutteringsselskapet Cappa

· Henrik Renner Fredriksen, advokat /partner, Advokatfirmaet SGB Storløkken

· Morten Olimb, head of Business Banking Online, Nordea

· Magnus Birkelund, leder servicehandel, Virke

· Jakob Mathisen, leder kjedeleveranser, Azets Insight

Alle franchisekjeder får muligheten til å foreslå én kandidat fra sin egen kjede.

Kriterier

Juryen leter etter franchisetakere som er dyktige til å etterleve konseptet, som har vist godt lederskap og oppnådd god lønnsomhet. Juryen vil blant annet vurdere følgende kriterier:

· Enhetens utvikling og lønnsomhet de siste tre årene

· Utvikling/entreprenørskap innenfor virksomhetens rammer

· Konseptlojalitet

· Lederskap, bedriftskultur og evne til å motivere medarbeiderne

· Samarbeid med andre franchisetakere og kolleger i kjeden

Nominering av Årets franchisetaker

Forslag til kandidater kan registreres frem til 31.01.2023 på www.franchisearkitekt.no.

Det er kun en representant fra kjedeledelsen som har anledning til å nominere en kandidat fra egen kjede.

Ditt forslag registreres på denne nettsiden.

Juryen starer sitt arbeid rett etter nyttår og står fritt i sine vurderinger og vektlegging av kriterier. Juryen er påpasselig i forhold til habilitet og fortrolige opplysninger.

De som står bak prisene

I spissen for arrangeringen av Franchisekonferansen samt kåringen av Franny Awards står konsulentnettverket FranchiseArkitekt og Hovedorganisasjonen Virke.

De har arrangert Franchisekonferansen i Norge siden 2015 samt stått for utdeling av Franny Award siden 2018.

Powered by Labrador CMS