Grue Finskog Forbruksforening, en av Norges eldste kolonialbutikker som har vært i løpende drift siden åpningen i 1872, som nå huser Joker’n på Svullrya.
Grue Finskog Forbruksforening, en av Norges eldste kolonialbutikker som har vært i løpende drift siden åpningen i 1872, som nå huser Joker’n på Svullrya.

En av landets eldste butikker drømmer om å bli døgnåpen

De ansvarlige for Joker’n på Grue Finnskog drømmer om og ønsker at butikken skal bli døgnåpen. Styret jobber med en første søknad til det lokale næringsfondet om støtte til å starte forsiktig med digitaliseringen.

Av Odd Henrik Vanebo

Det opplyser styreleder Ellen Holm til Retailmagasinet. Hun presiserer at det dreier seg om et prosjekt med lang horisont:

Vil starte forsiktig lokalt

Styreleder Ellen Holm
Styreleder Ellen Holm

– Vi er ikke med på noen av pågående utviklingsprosjektene hvor selvbetjente butikker testes ut, med ny teknologi som gjør det mulig å holde butikkene åpne uten bemanning hele døgnet. Derfor ønsker vi å starte forsiktig lokalt.

Holm har forståelse for at Handel og Kontor er skeptiske:

– Butikken vår i Svullrya er basert på to årsverk, som vi budsjetterer med også i år. De har hendene fulle i hele åpningstiden; de løper beina av seg. Og det er ikke i våre planer å eliminere denne minimumsbemanningen. Det vi ønsker, er å kunne hente meromsetning ved at hyttefolket og gjennomgangstrafikken blir kjent med at de kan handle hos oss utenfor ordinær åpningstid.

En av landets eldste butikker

Det helt spesielle med Joker’n på Grue Finnskog er det er en av landets eldste butikker i løpende drift siden åpningen i 1872. Det startet samvirkebutikk og er det fremdeles ­med hensyn til eierform – Grue Finnskog forbruksforening.

– Ja, den er fremdeles medlemseid. Og medlemmene stiller alltid opp. Ja, butikken drives en god del på dugnad. Sist da taket måtte skiftes. Til den investeringen fikk vi 200.000 i støtte fra det kommunale næringsfondet, men mye av jobben ble – nær sagt som vanlig – gjort på dugnad.

Skrint lokalmarked

Svullrya med sine rundt 200 innbyggere gjør lokalmarkedet for butikken tilsvarende skrint:

– Derfor trenger vi meromsetning, som vi håper gjennomgangstrafikken kan gi oss hvis vi kan holde døgnåpent med den nye teknologien som nå kommer, og som allerede er tatt i bruk i flere distriktsbutikker, med lovende resultat, ifølge fagpressen, sier Holm.

Ikke nedlleggingstruet

– Butikken truet av nedleggelse?

– Nei, trusselen er ikke akutt. Gjennom Grue Finnskog går det jo en mellomriksvei til Torsby og Värmland. Det skaper alltid grensehandel. Den nærmeste butikken på svensk side, Sundelin, ble i fjor nedlagt. Da erfarte vi at ordtaket om den enes død, er den andres brød, har noe for seg. Uten at det dreide som det store oppsvinget. Men vi tar imot alt vi kan få med åpne armer. Og det ligger også, som sagt, et potensial i det lokale hyttemarkedet, og i finnskoginger som har flyttet ut, men som innfinner seg her i helger og ferier – ofte utenfor våre åpningstider. Derfor prøver vi også å tenke og handle langsiktig, som med dette prosjektet, sier styreleder Ellen Holm.

Powered by Labrador CMS