Fra 1. april startet et pilotprosjekt hvor ColliCare alene foretar all frakt av varer fra varemottaket og ut til butikkene på senteret. Foto: ColliCare
Fra 1. april startet et pilotprosjekt hvor ColliCare alene foretar all frakt av varer fra varemottaket og ut til butikkene på senteret. Foto: ColliCare

Effektiviserer varelevering ut i butikk

På Strømmen Storsenter pågår et prøveprosjekt hvor én distributør foretar all varelevering fra varemottaket og ut i butikkene. Det skal gi gevinster for alle involverte parter: Butikkene, distributørene og senteret.

Publisert

Fra 1. april startet et halvårig prøveprosjekt på Strømmen Storsenter. Transport- og distribusjonsselskapet ColliCare har i tre år driftet varemottaket på senteret, og fra nå står de alene for all frakt av varer fra varemottaket og opp til alle butikkene. InStore er navnet på ColliCares tjeneste.

– Vi ser for oss både kostnadsbesparelser og miljøgevinster, sier Ole Herredsvela, teknisk sjef på Strømmen Storsenter, til Retailmagasinet.

Hovedformålet med den nye modellen er å forenkle logistikken på senteret, både for mottak og levering. Et stort antall forskjellige distributører kommer daglig kjørende til Strømmen Storsenter for å levere varer.

– Av gammel vane har de kommet inn på senteret og distribuert ut til butikkene til sine kunder. Det har resultert i en kontinuerlig strøm av transportører. Derfor ønsker vi nå å prøve samkjøring med én distributør, forklarer Herredsvela.

I tillegg tror senterledelsen at det ligger et potensiale for alle berørte parter dersom distributørene – hvor de største i dag kan bruke opp til 4-5 timer daglig på levering av varer på senteret – kan losse av bilen på en halvtime og så kjøre fra senteret. Med bilen mer på veien skal inntektspotensialet for distributøren øke.

Lavere bemanning

Ole Herredsvela nevner videre at de som senter får større kontroll på leveransene, hvem som leverer ut og hvem de skal forholde seg til. Nå får senterledelsen og butikkene noen få personer å forholde seg til, alle iført ColliCare-uniform. Da blir man mer trygg på at senterets regler blir fulgt.

Senterledelsen har bedt butikkene om å komme med ønsket tidspunkt for levering. Hittil har det i stor grad vært kjedestyrt eller leverandørstyrt når varer kommer. Ofte kommer det da varer i den beste salgstida for butikkene. Da må betjeningen ta oppmerksomhet bort fra kunder for å ta i mot og sjekke kolli og bære det på bakrommet.

Enkelte butikker – som ikke vet når de får varer – bemanner opp ekstra i perioder på opptil to-tre timer for å være sikre. Man kan altså dra ned noe på bemanningsressursen hvis man vet eksakt når man får varer.

– Vi mener at det i sum er gevinster med denne modellen. Ingen skal få høyere kostnader enn de har i dag. Enten på samme nivå, eller lavere, sier Herredsvela.

Ingen motforestillinger

– Men det er tungt å være første kjøpesenter som gjennomfører et slikt pilotprosjekt, erkjenner Herredsvela.

Så langt har de ikke fått reaksjoner eller motforestillinger fra noen sentrale kjedekontorer, ei heller fra de kjedene som sentralt styrer alle leveranser til butikk.

En periode på seks måneder for pilotprosjektet skal være lang nok til at alle involverte parter, både kjeder og distributører, skal gjøre seg opp sin mening om konsekvensene for seg.

ColliCare har driftet varemottaket på Strømmen Storsenter i flere år. Foto: ColliCare
ColliCare har driftet varemottaket på Strømmen Storsenter i flere år. Foto: ColliCare

– For butikkene bør det være likegyldig hvem som leverer dem varene, bare de vet når de får dem og at det er sporbarhet og ordnede ansvarsforhold, sier Herredsvela.

Når ColliCare har kvittert for mottak av varene inn på senteret, har de ansvaret helt til de blir kvittert mottatt ute i butikk.

Dette er ikke første gang Strømmen Storsenter er pilot for nye distribusjonsformer. Det var de også da ASKO for halvannet år siden testet levering til 19 av spisestedene på senteret på nattestid for første gang.

– Det var noe skepsis i forkant. Varene ble levert på en kjøletilhenger innenfor porten på sentret kl 4 på natta. Strøm ble koblet til slik at temperaturen holdt seg i timene fram til spisestedene åpnet. Varene blir distribuert til spisestedene tidlig om morgenen – typisk mellom kl 7 og 9 – slik at alt er på lager/kjøl/frys i god tid før restaurantene åpner. Etter få dager sa alle spisestedene at de aldri ville tilbake til den gamle løsningen. For de opplevde å få levert varer midt i beste lunsjtid. Piloten ble så vellykket at ASKO nå ruller ut ordningen nasjonalt, forteller Herredsvela.

Teknisk sjef Ole Herredsvela på Strømmen Storsenter er prosjektleder for et spennende pilotprosjekt som kan få konsekvenser for alle norske kjøpesentre av en viss størrelse. Foto: Strømmen Storsenter
Teknisk sjef Ole Herredsvela på Strømmen Storsenter er prosjektleder for et spennende pilotprosjekt som kan få konsekvenser for alle norske kjøpesentre av en viss størrelse. Foto: Strømmen Storsenter

Mon tro om det samme blir konklusjonen for intern levering av varer på kjøpesentre?

– Vi tror at dette er framtidsrettet. Våre naboland ligger foran oss på dette feltet. Ikke alle svenske sentre har fått det på plass, men store sentre som Mall of Scandinavia og Emporia har det på plass, avslutter Ole Herredsvela.

Powered by Labrador CMS