Et av disse sentrene blir 8. september kåret til Årets kjøpesenter i Norge.

Blir Oasen Storsenter, Lagunen eller CC Vest Årets kjøpesenter?

Årets finalister er CC Vest i Oslo, Oasen Storsenter i Haugesund og Lagunen i Bergen. Vinneren offentligjøres på Kjøpesenterkonferansens festmiddag 8. september i Bergen.

Publisert

– I år har det vært svært mange påmeldte sentre rundt om fra hele landet, så juryen har hatt en utfordrende jobb med å plukke ut finalistene, forteller prosjektleder Tomas Oberg.

Kriterier Årets Kjøpesenter

Prisen gis til det senteret som anses å ha oppnådd noe ekstraordinært, basert på sine forutsetninger og sitt marked, i løpet av det siste året og kan sees på som et forbilde for hele bransjen.

Senteret skal ha minimum 4.000 kvm salgsareal og det skal ha vært i drift i minst to år.

Omsetningsutviklingen skal være positiv.

Evt. nye sentrale vurderingskriterier må minimum ha vært i drift/funksjon åtte måneder av gjeldende år.

Et senter kan vinne prisen flere ganger.

Kriterier

Markedsføring, markedsaktiviteter, internmarkedsføring, markedstilpasning.

Organisering, internkontroll, egen drift.

Butikkmiks, utvikling av nye konsepter, utvikling av senteret

Økonomisk status og utvikling, nøkkeltall.

Arkitektur, arealutnyttelse, tilgjengelighet, fasader.

Miljøbevissthet; energi, avfall, internt, eksternt.

Senteret skal på ett eller flere av disse områdene skal ha gjort noe som er enestående og nyskapende, eller som er gjort på en mer fremragende måte enn det som andre gjør. Alle områdene skal telle i juryens begrunnelse, og totaliteten vil bli vurdert.

Oasen Storsenter

Oasen Storsenter i Haugesund er den ene finalisten.

– Vi er svært glade for å ha kommet til finalen i Årets kjøpesenter og ser dette som en stor anerkjennelse til alle våre engasjerte og dyktige medarbeidere her på Oasen, sier senterleder Dag Einar Solberg.

Han forteller at de har driftet senteret godt over tid, og vil spesielt trekke frem kulturen og samhandlingen mellom senterkontor og leietakerne som et av de områdene de er unike på.

Dag Einar Solberg

– Her har vi jobbet bevisst og sammen bygget en svært sterk kultur gjennom tett dialog, en meget operativ driftsavdeling og en synlig senterledelse. Dette har gitt oss en høy leietakertilfredshet som igjen smitter over på kundenes opplevelse av service og atmosfære på senteret, sier Solberg.

Det andre området han vil trekke frem er strategisk bruk av interiørarkitektur, der de siden 2013 har brukt markedsmidler inne på senteret for å skape møteplasser, lunhet og hyggelige omgivelser. Vinteren 2020/2021 gjennomførte de en større oppussing innvendig som har bidratt til at de fremstår helhetlig og moderne, til tross for at de fyller 45 år i oktober.

CC Vest

CC Vest er den andre finalisten. Senterleder Celine Waldjac syntes det var gøy å høre at de er blant topp tre finalister.

– Det er mange flinke aktører rundt i Norge, og at vi regnes å være i teten tar vi som et stort kompliment, og ikke minst er til stor motivasjon for videre arbeid. Hva juryen legger til grunn for å ha nominert oss til topp tre har vi ikke fått tilbakemelding på, sier hun.

Hver eneste dag jobber de aktivt med den sømløse kundereisen. For å skape en sømløs reise jobber de parallelt langs flere akser.

– Selv om en treffende butikkmiks er avgjørende, er det også flere andre faktorer som bidrar til at kundene trives hos oss. Det handler om effektivitet, kundeservice, atmosfære og inspirasjon. I vår søken på stadig videreutvikling og forbedring er vi opptatt av at dette skal gjøres på et bærekraftig vis, med positiv innvirkning for senterets leietakere, nærmiljø og samfunnet generelt, utdyper senterlederen.

Lagunen

Den siste finalisten er Lagunen, Norges største kjøpesenter målt etter omsetning. CEO Knut Eliassen mener at finaleplassen kan skyldes at Lagunen nå nærmer seg det komplette kjøpesenter med høyt innslag av servering, kinosenter, treningssenter, sportsbar og bowling i tillegg til det største butikkutvalget som finnes i Bergen-regionen.

– Besøks- og omsetningsrekord både i 2020 og i 2021 viser at vi har lykkes med en helhetlig tilnærming og at markeds- og driftsarbeidet er vellykket. Publikum har omfavnet nye Lagunen og igjen gjort oss til landets største, sier Eliassen.

Gjev tittel i kjøpesenterlandet

Kjøpesenterkonferansens prosjektleder Tomas Oberg sier at det er og skal være stort å vinne tittelen «Årets Kjøpesenter» i kjøpesenterlandet Norge.

– Deltakerne legger ned et solid arbeid gjennom å svare på nødvendige spørsmål samt legge ved gode presentasjoner. Vi i NCSC ønsker finalistene til Årets Kjøpesenter, samt i de øvrige kategoriene Årets Kjede, Årets Kampanje, Årets Innovative Idé og Bærekraftprisen lykke til, avslutter Oberg.

Powered by Labrador CMS