Petter Gram, leder for e-Commerce i Optimera, satser på å ligge i front i bransjen digitalt.

Tar digital lederrolle i byggevarebransjen

Optimera har lansert en betydelig oppgradert e-handelsløsning for proffsegmentet (B2B) i byggevarebransjen. Løsningen MinOptimera er bygd opp fra grunnen av med moderne skytjenester.

Publisert

– På grunnlag av innspill fra bransjen løser MinOptimera problemstillinger langt utover bare varebestilling på mobil og nett. E-handelsløsningen håndterer problemstillinger som går rett inn i proffkundenes egne behov og verdikjede fra begynnelse til slutt, sier Petter Gram, leder for e-Commerce, til Retailmagasinet.

Gram trekker frem at flere retailvirksomheter har fantastiske netthandelsløsninger, men han tror få har gått så langt som Optimera i å styrke sine egne kunders tjenesteleveranser.

– Løsningen vår er rå på dette innenfor byggevarehandel og utenfor. Vi er minst like fokusert på å hjelpe proffkundene til å selge sine tjenester kombinert med byggevarer på en enkel måte som å forenkle innkjøpene deres, sier Gram.

Det har vært debatt om betydningen av økt digitalisering i byggevarebransjen.

– Vi bidrar til dette ved å tilpasse løsningene til våre kunders arbeidshverdag, sier Gram.

Større fleksibilitet

MinOptimera bygger på Episerver, og Optimera har hatt Epinova som samarbeidspartner i utviklingen. Som ERP-system har de M3.

– Totalrenoveringen vi har gjort i motorrommet de to siste årene har så langt ikke vært så synlig for kundene, men det endrer seg når vi putter på ny funksjonalitet. Dette handler like mye om en nylansering som om lansering av grunnlag for stadig nye muligheter for proffkundene, sier Gram.

Tidligere sendte ERP-systemet informasjonen rett opp i netthandelsløsningen, men er det lagt et tjenestelag imellom som gir en helt annen fleksibilitet til å bygge funksjonalitet.

– Den skybaserte systemarkitekturen forenkler videreutvikling framover veldig, forklarer han.

Utviklingen av løsningen er basert på kundeundersøkelser, dybdeintervjuer og analyse av anonymiserte bruksmønstre. På denne måte er byggebransjen blitt hørt gjennom hele utviklingsprosessen.

Optimera understreker at de er minst like fokusert på å hjelpe proffkundene til å selge sine tjenester kombinert med byggevarer på en enkel måte som å forenkle innkjøpene deres.

Vil ligge i front

Optimera er Norges største aktør i byggevarebransjen med 200 utsalgssteder, 2.000 ansatte og 12 milliarder i omsetning.

Byggevarehandelen var ikke tidlig ute med netthandel.

– Vår bransje har ikke vært tidlig ute digitalt sammenlignet med andre bransjer i retail, men vi beveger oss i riktig retning, bekrefter Gram.

Optimera satser på å ligge i front i bransjen. Allerede på første halvdel av 2000-tallet ble det besluttet å samle hele Optimera på felles ERP-plattform. En del av de konkurrerende kjedene i bransjen opererer fortsatt med flere ERP-plattformer som de må få til å snakke med hverandre.

Flere gevinster

Optimera oppnår flere gevinster med sin nye e-handelsløsning.

MinOptimera dekker utarbeidelse av tilbud umiddelbart etter befaring, innkjøp i byggevarehus eller nett med føring på riktig prosjekt og enkel utarbeidelse av dokumentasjon ved prosjektets slutt. Tidsbesparelsene og profesjonaliseringen for proffkundene på dette er stor. Gram sier at det blir enklere å få gitt flere tilbud, gjennomføre leveransene og dokumentere profesjonelt i etterkant. Vanligvis er dette et gørrkjedelig og krevende kontorarbeid.

– Brukervennlighet har stått i senter for oppmerksomheten i hele utviklingsprosessen. Gjennomgående ønsket brukerne for eksempel bedre søkefunksjonalitet. I søkene dukker det nå opp flere varer, de mest relevante kommer først og sammenligning er blitt enklere. Brukerne står dessuten friere i søke-formuleringene. Det gjør det enklere å finne frem til riktige varer, forteller Helene Lundsør, e-Commerce Manager for proffsegmentet i Optimera.

Optimeras hjemmeside er i tillegg blitt bedre tilpasset Google-treff.

MinOptimera skal være like mye et oppslagsverk for kundene som en plattform hvor kundene sømløst kan levere ordren sin. I løsningen kan de hente ut informasjon om pågående prosjekter, og de finner kalkulatorløsninger.

– Nylig åpnet vi en funksjon hvor byggmestere kan se ordrebeholdningen hos alle våre varehus, klikke av for de varene de vil ha, kjøre dit og hente varene ferdig pakket, sier Gram. – De kan også velge utkjøring som vi håndterer fra 10 distribusjonslagre og byggevarehus.

Kundene har sitt unike kundenummer som kan brukes for nettbestilling og i alle varehus over hele landet. Også hvert prosjekt får sitt eget prosjektnummer som kan brukes på samme måte for prosjektregnskap og dokumentasjon.

Optimera regner med å få flere og mer lojale kunder.

B2C og B2B parallelt

Montérs (B2C) og Optimeras (B2B) løsninger er bygget på samme plattform. Hos Montér legges det nå til betalingsmulighet i tillegg til klikk og hent, noe som ventes å øke konverteringen. Petter Gram lover at det vil skje mye spennende også med Montérs netthandelsløsning framover.

Mindre fotavtrykk

Effektivisering gjennom digitalisering og logistikktjenester er sammen med miljø sentrale satsinger for Optimera. Selskapet jobber for å redusere både kundenes og sitt eget miljøfotavtrykk.

Kundene og Optimera gir på denne måten bidrag til at Norge kan nå sine mål på klima og bærekraft. Det skal stille Optimera-kunder i en bedre posisjon ved anbud og overfor kunder med klare miljøambisjoner.

Powered by Labrador CMS