Knut Wellerop: – Det ble for stor risiko for ikke å lykkes med en god dagligvarebutikk med ønsket parkering. (Foto: Coop Eiendom)

Skrinla plan om Coop Extra-butikk

Før forretningsbygget som huset Kolbotn Bil på Sofiemyr ble solgt, vurderte Coop å rive det for å bygge en Coop Extra på tomta. Men en forhåndskonferanse med kommunen, viste at det ikke var ønskelig med dagligvarebutikk på stedet, og planen ble skrinlagt.

Publisert

Det bekrefter Knut Wellerop i Coop Norge Eiendom AS overfor Retailmagasinet: – Historien kort fortalt er at vi så på eiendommen som en mulighet da den var regulert til næring og tidligere har huset en RIMI-butikk i kjelleren. For å kunne lykkes så vi for oss å rive eksisterende bygg til fordel for en ny butikk etter dagen standarder og krav.

– Derfor ble forhåndskonferanse avholdt med kommunen for å avklare forutsetningene. Fordi det var for stor risiko for ikke å lykkes med ønsket løsning, en god dagligvarebutikk med ønsket parkering, la vi muligheten i skuffen, opplyser Wellerop.

Ønsket ikke dagligvare på punktet

Wellerop utdyper: – På generelt grunnlag er det en utfordring med nye reguleringsbestemmelser knyttet til parkering spesielt, når kommunen sier de ikke ønsker dagligvare på punktet. Når vi samtidig er avhengige av dispensasjon for å kunne gå utover gjeldende utnyttelsesgrad og nye parkeringsbestemmelser, valgte vi å avstå. Risiko for å ikke komme i mål med ønsket løsning ble for stor.

Pris/leie ikke årsaken

Næringseiendommen ble kjøpt av et aksjeselskap, Sønsterudveien 26 AS, som eventuelt skulle forestå utleie til Coop Øst. – Endelig pris/leie er ikke årsaken til at vi stoppet, presiserer Wellerop.

Powered by Labrador CMS