Uno-X etablerer miljøvennlige vaskehaller som sparer på både store mengder vann og utslipp.

Ruller ut svanemerkede vaskehaller – reduserer utslipp og vannforbruk kraftig

Uno-X har i dag 22 svanemerkede vaskehaller i Norge, et tall som i løpet av året øker til ca 30. Fokuset på bilvask og miljø forventes å øke.

Publisert

– En vaskehall benytter i gjennomsnitt 450 liter vann per vask, vi benytter kun 80–90 liter vann per vask. Dette vil avlaste de lokale renseanlegg og vannverk, sier Thron Sperre Olsen, region- og etableringssjef i Uno-X, til Retailmagasinet.

– Andelen hjemmevasker er i dag omfattende og det er bred enighet om at dette ikke er et fullverdig, miljøvennlig alternativ, fremholder han .

Les også: Denne kjeden er også i gang med miljøvennlige vaskehaller.

Eliminerer utslipp

Olsen forteller at vaskehaller for transportmidler påvirker miljøet gjennom stort forbruk av vann og kjemikalier, samt gjennom utslipp av forurenset vaskevann:

– Uno-X er i dag den eneste kjedeaktøren i Norge som har denne type miljøvennlige og bærekraftig løsning på alle sine anlegg, sier Thron Sperre Olsen.

– Vaskevann fra vaskehaller for transportmidler består blant annet av metaller og organiske stoffer som påvirker vannresipienter, prosesser og slamkvalitet negativt. Forbruket av vann er spesielt stort i vaskeanlegg som ikke resirkulerer vann.

Utslipp av metaller, olje og organiske stoffer per vask varierer mye mellom de ulike vaskeanleggene. En stor del av forurensningene kommer fra smusset som vaskes bort fra transportmidlene. Gjennom å velge egnede rengjøringskjemikalier og tilpasse renseteknikken til vaskemetoden, kan utslippene av uønskede kjemikalier, metaller og organiske stoffer begrenses betydelig.

– Dette forutsetter riktignok at virksomheten har gode rutiner for drift og vedlikehold av vaskeanlegget, presiserer Olsen.

Svanemerket

Kravene til en svanemerket vaskehall for transportmidler stimulerer til en utvikling mot ressursbesparende og effektive vaskehaller uten miljøforstyrrende utslipp til luft, mark og vann.

Uno-X-kjedens vaskeanlegg skal alle oppnå Svanemerket gjennom å oppfylle disse strenge kravene til vannforbruk, forurensing fra avløpsvannet og krav til kjemikalier. Egne vannrensningsanlegg bli installert for å resirkulere vaskevannet og minimere bruken av nytt vann.

Powered by Labrador CMS