Espen Flyvholm er nå hovedeier i både Bagorama og Morris.

Eier nå begge: Skal drive Bagorama og Morris som to kjeder

Sajaco Nordic eier nå både Bagorama og Morris, men vil drifte de to kjedene separat framover.

Publisert

Rizzo – den svenske eieren av Morris-kjeden – meldte forrige uke om konkurs etter flere år med økonomiske utfordringer. Få dager senere kom nyheten om at konkurrenten Sajaco Nordic – som eier de fleste Bagorama-butikkene her til lands – kjøper den norske delen av Morris.

Sajaco Nordic eies av Espen Flyvholm og sønnen Petter. De to er andre og tredje generasjon i virksomheten som har 40-årsjubileum i år.

I fjor omsatte de for 450 millioner kroner og hadde god driftsmargin.

Naturlig kjøper

Sajaco pekte seg fort ut som den mest aktuelle driveren av Morris-butikkene om de skulle videreføres.

Espen Flyvholm forteller til Retailmagasinet at han mener at Rizzo har hatt for kostbar drift.

– Det er altså på kostnadssiden dere skal sikre at butikkene blir lønnsomme framover?

– Nå blir det norsk eierskap, og ikke styring fra et topptungt selskap i Stockholm. Med vår detaljkunnskap om varer, gode innkjøpsbetingelser og effektiv logistikk får vi et helt annet set-up, svarer Flyvholm.

"Erfaring leder til kvalitet" er et ordtak Espen Flyvholm ofte bruker.

Sajaco kjøpte for øvrig 16 butikker av Rizzo for halvannet år siden – via Snos Holding as som eies av familien Flyvholm og Ole Sverre Mengkrog.

Espen Flyvholm er fornøyd med måten de har drevet disse butikkene på siden.

"Blir en vei å gå"

Sajaco valgte å kjøpe det norske selskapet – med ansatte og gjeld – fremfor å vente på at det ble et konkursbo.

– Vi ønsket å overta running business med folk og IT. Det er 21 butikker, og vi ser en framtid for alle.

Flyvholm erkjenner at det kommer til å bli en tøff snuoperasjon for butikkene som de har kjøpt.

– Det blir en lang vei å gå for å få til lønnsomhet. Vi må blant annet forhandle med huseiere og leverandører om en kraftig gjeldsredukson, sier han.

Fortsetter med to kjeder

Sajaco Nordic akter å beholde merkevaren Morris og drifte to kjeder i fortsettelsen. De får noen dobbeltetableringer, noe som er enklere å håndtere med to kjedekonsepter.

Bagorama ligger i det midtre prissjiktet, og Morris et hakk over.

– Vi tror det er behov i markedet for to konsepter med ulik profil og varemiks, og at det er bedre for kundene, sier Flyvholm.

Ved å eie begge kjedene blir Sajaco en åpenbar markedsleder i Norge.

– Hvor stor markedsandel får dere?

– Den er svært vanskelig å anslå, til det er bransjeglidningen altfor stor.

Flyvholm forteller at veskebutikk-bransjen var atskillig større tilbake i tid. Mange butikker er lagt ned fordi vesker, bager og kofferter nå selges i mange andre bransjer: Eksempelvis bredt vareutvalg, dagligvare og skobutikker og klesbutikker.

Oppkjøpet har skjedd fort, så foreløpig har de ikke rukket å legge de lange strategiene.

– Dere setter av noen millioner til omstilling?

– Ja, det kreves kapitalinnsprøyting for å ruste opp butikkene, omprofilere samt til varer, svarer Flyvholm.

Han bekrefter at de har den tilstrekkelige kapitalen på plass. Selv om de nylig også brukte et betydelig beløp på å kjøpe ut den svenske Saliba-familien fra Sajaco, slik at Flyvholm-familien nå er eneeier.

Powered by Labrador CMS