Terje Gulbrandsen: – Vi ønsker at den nye prisen skal inspirere og motivere kjøpesenterbransjen til å ha et enda tydeligere fokus på å skape en bærekraftig utvikling.
Terje Gulbrandsen: – Vi ønsker at den nye prisen skal inspirere og motivere kjøpesenterbransjen til å ha et enda tydeligere fokus på å skape en bærekraftig utvikling.

NCSC lanserer Bærekraftprisen

Under Februarseminaret lanserte NCSC en helt ny bransjepris som har fått navnet Bærekraftprisen.

Publisert

– Med den nye prisen ønsker vi rette fokuset mot bærekraftig drift og løfte frem en bransjeaktør som utmerker seg, sier styringsgruppeleder i NCSC Norge, Terje Gulbrandsen.

Målet en bærekraftig drift

Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) jobber kontinuerlig med å utvikle kjøpesenterdriften og målet er at alle aktører skal ha en bærekraftig drift.

– Det jobbes veldig godt og det gjøres mye bra innen bærekraft i bransjen. Målet er å øke bevisstheten rundt bærekraft ytterligere og løfte frem aktørene som virkelig går foran. Vi ønsker at den nye prisen skal inspirere og motivere kjøpesenterbransjen til å ha et enda tydeligere fokus på å skape en bærekraftig utvikling. Det er viktig at vi som bransjeorganisasjon bidrar til å synliggjøre og posisjonere bransjen som en bevisst samfunnsaktør, sier Gulbrandsen.

Miljø, økonomi og sosiale forhold

Å ha bærekraft i fokus handler om mye mer enn miljø. Bærekraftig utvikling handler også om økonomi og sosiale forhold. For å kunne vinne prisen må bransjeaktøren derfor både være en miljøbygger og en samfunnsbygger.

– Bærekraftprisen skal deles ut til et kjøpesenter som setter temaet bærekraft på sin agenda for å tilfredsstille dagens og framtidens krav til hvordan et senter skal bidra til samfunnet både lokalt og globalt, sier Gulbrandsen.

Prisen skal synligjøre bransjens effekt på nærmiljøet som en drivende samfunnsaktør, effekt på miljø gjennom god drift og gode investeringer og ha fokus på miljøforbedringer.

Må delta for å vinne

For å kunne vinne må bransjeaktørene i første omgang svare på spørsmål om både drift og lokalt engasjement. Svarene her vil danne grunnlaget for om man går videre til runde to eller ikke. De som kvalifiserer seg til å delta i andre og siste del av konkurransen, og dermed får mulighet til å være med å kjempe om prisen, her går man mer i dybden på hvordan senteret driftes.

– Vi håper at alle aktørene vil benytte anledningen til å delta i konkurransen og dermed bli den første i vår bransje som stikker av med denne prisen, sier Gulbrandsen.

Påmeldingsperioden er fra 1. mars til 30. mai. Vinneren av Bærekraftprisen 2019 vil bli offentliggjort under Kjøpesenterkonferansen i Trondheim i oktober i år.

(Pressemelding)

Bærekraftprisen 2019

Juryen består av:

- Heidi Furustøl, juryleder og daglig leder/Executive Director - Initiativ for etisk handel

- Petter Gulli, Creative Director/Partner - Good Morning AS

- Kjell Petter Småge, daglig leder/energikultivator, Evotek

Kriterier i konkurransen

  • Lokalt engasjement - Senteret tar et inkluderende samfunnsansvar som gjør lokalmiljøet til et bedre sted å leve
  • Inkluderende arbeidsliv - Senteret tilrettelegger for et bedre arbeidsmiljø
  • Ansvarlig forretningspraksis - Senterets krav til miljø, etisk handel og andre forhold ved innkjøp av varer og tjenester
  • Transport - Senteret tilrettelegger for best mulig miljømessig adkomst for kunder, varer og ansatte
  • Avfallshåndtering - Avfall er ressurser på avveie, mens bærekraft handler om å bruke ressursene smartere
  • Annet - Spesielle tiltak innenfor tema miljø, bærekraft og samfunnsansvar

For å være en aktuell kandidat til prisen må man ikke nødvendigvis ha oppfylt alle kriterier i dag, men hygienefaktorene må være på plass. Et enkeltstående tiltak som viser vei i dag for morgendagen kan være det som avgjør om man vinner Bærekraftprisen 2019.

Powered by Labrador CMS