God flyt er viktigs i samarbeidet om avfallshåndtering. Butikkene skal merke minst mulig til Ragn-Sells.
God flyt er viktigs i samarbeidet om avfallshåndtering. Butikkene skal merke minst mulig til Ragn-Sells.

– Stadige forbedringer i avfallshåndteringen

Avfallsbransjen utvikler seg. Aktørene finner stadig nye måter å bruke avfallet på.

Publisert
Liv Bentsen Nesje er salgssjef i Ragn-Sells.
Liv Bentsen Nesje er salgssjef i Ragn-Sells.

Ragn-Sells tilbyr bransjeløsningen butikkdrift. En av kundene er Europris som de har jobbet med siden 2018. Avtalen er landsdekkende. I begynnelsen omfattet den egeneide butikker, men siden også franchisebutikker. Europris har mange og et stadig voksende antall butikker over hele landet. Ragn-Sells er selv landsdekkende. Der de ikke har egne anlegg, har de samarbeidspartnere.

– For hver butikk finner vi den beste løsningen med korte kontaktlinjer, og følger opp jevnlig. Vi bidrar til at Europris opprettholder den sorteringsgraden som de har satt som mål for seg selv. Europris har gode rutiner. Sammen har vi god dokumentasjon og dialog, sier salgssjef Liv Bentsen Nesje i Ragn-Sells.

I butikkene genereres en hel del avfall, ikke minst emballasje. Papp og plast er de største fraksjonene. Det er også endel trevirke i form av ødelagte paller – som blir til sponplater – og elektrisk avfall og metall. I tillegg tar Europris selv imot avfall som batterier.

God flyt viktigst

Ragn-Sells' rapporter og statistikker dokumenterer oppdrag, kostnader, avfallsvolum og sorteringsgrad.

– Flyten er det viktigste i samarbeidet om avfallshåndtering. Butikkene skal merke minst mulig til oss. Avfallet er ikke det som ligger fremst i bevisstheten til butikkansatte som helst skal fokusere på å selge varer, forteller Nesje,

Begrenset areal er en kjent utfordring i avfallshåndtering i retail. Noen steder er det plass til containere ute, men det er ikke det vanlige. Varemottakene er typisk små, og for retailere er det ønskelig med mest mulig salgsareal og tilstrekkelig med parkeringsplasser. Det gjelder å ha effektive avfallsrom.

Stadig forbedring

En klar trend er at gjenbruk løftes opp. Avfall går til ny produksjon, eksempelvis ny papp eller papirposer. Det dreier som å få ned volumene og øke sorteringsgraden.

Alle aktører i kjeden er blitt mer bevisst.

– I Ragn-Sells er vi opptatt av å ligge i forkant og se hvor volumene skal gå i neste omgang.

Det skjer en stadig utvikling og forbedring. Man finner nye måter å bruke avfallet på. Det betyr at også avfallsbransjen endrer seg, sier Nesje.

Det er konkurranse i bransjen, og kjedene vil ha bedre priser og løsninger. Pris er alltid viktig.

Etter først pandemien og så krigen i Ukraina med alle dens konsekvenser, er ikke prisfokuset blitt noe mindre. Kjedene har selv pressede marginer.

– Derfor må vi hele tiden jakte på bedre løsninger i avfallshåndteringen, avslutter Liv Bentsen Nesje.

Powered by Labrador CMS