Tegning av ALTI Fosen som skal bygges i Seterfjæra i Bjugn.
Tegning av ALTI Fosen som skal bygges i Seterfjæra i Bjugn.

ALTI Fosen noenlunde i rute

Byggestart for Fosensenteret i Bjugn blir forsinket med minst ett år som følge av vanskelige grunnforhold, var status i fjor høst. I dag: Selv om grunnen «fortsetter å sige», er prosjektet noenlunde i rute.

Av Odd Henrik Vanebo

– Byggentrepriser forutsatt avklart i 1. kvartal, opplyser styreleder i Fosenteret AS Ingvar Terje Sæther (72) til Retailmagasinet.

Det er setningsforløpet på tomta som har medført utsatt byggestart. En annen brikke må også plass: tilstrekkelig mange leietakere.

Lokale medier melder: «Grunnen der Bjugns nye kjøpesenter skal bygges slutter ikke å sige, viser ferske målinger.»

– Det virker ikke beroligende?

– Rådgivende ingeniørfirma (Rambøll) stod for utarbeidelse av Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) dokumentert i forbindelse med reguleringsplanen for Seterfjæra. Risikoen for stabilitet er vurdert til ikke relevant, poengterer styrelederen.

Sæther gir følgende status for senterprosjektet i Bjugn:

– Rammetillatelse foreligger. Forhandlinger med leietakere er i prosess. Vi regner med at mye skal være gjort i første kvartal. Vi avventer svar fra tre sentrale kjeder og lokale interessenter. Finansering kan tas opp til behandling når 80 prosent av utleieareal er signert. Entrepriser bygg forutsatt avklart 1. kvartal.

Får nytt profilnavn

Fosensenteret vil få ALTI Fosen som profilnavn. Daglig leder er styrelederens sønn, Ola Inge Sæther. De er begge inne på eiersiden, senior med den største posten. Løseth-familien, som eier ALTI-kjeden og ALTI Eiendom AS, er største eier gjennom Surnadal Eiendom AS.

I en reportasje i Retailmagasinet for ett år siden ble fremholdt at det er et godt markedsgrunnlag for det nye kjøpesenteret:

«Kommunen har hatt en fin befolkningsvekst de siste ti årene. Folketallet har passert 10.000. I tillegg har det en særdeles positiv utvikling innen havbruk og blå næring, med en betydelig vekst i antall arbeidsplasser."

Og ikke å forglemme at Forsvaret har bygget en ny hovedkampflybase for jagerfly (F-35) på Ørlandet, noe som også skaper vekst og tilflytting til storkommunen. Det er derfor viktig at tettstedene Bjugn og Brekstad utvikles med enda bedre og moderne handelstilbud for å øke attraktiviteten og stimulere til videre vekst og bosetting i Ørland kommune.

Kombinert kjøpesenter og handelspark

Konseptet er ‘et kombinert kjøpesenter og handelspark’, opplyste Lars Løseth, adm.dir. i Alti Forvaltning AS som skal stå for forvaltningen av ALTI Fosen.»

Powered by Labrador CMS