Miriam Biermann, Associate, Vilde Sinding Engan, Associate og Hans Jørgen Langeland, Associate Partner i Advokatfirmaet CLP.
Miriam Biermann, Associate, Vilde Sinding Engan, Associate og Hans Jørgen Langeland, Associate Partner i Advokatfirmaet CLP.

Viktige regelendringer ved markedsføring og salg av varer til forbrukere fra 1. oktober, koblet med bøter på inntil 4 % av årsomsetning

EUs Moderniseringsdirektiv ble gjennomført i Norge 1. oktober, gjennom endringer i en rekke lover og forskrifter. Blant endringene er det flere nye krav til markedsføring og salg av varer til forbrukere, der brudd kan sanksjoneres med bøter på inntil 4 % av årsomsetning.

Av Hans Jørgen Langeland, Associate Partner, Vilde Sinding Engan, Advokatfullmektig og Miriam biermann, Associate i Advokatfirmaet CLP

Mange regelendringer, men hvilke er relevante for retailere?

Regelendringene knyttet til Moderniseringsdirektivet kan virke overveldende, da endringene er mange og spredt over flere ulike lover og forskrifter. Hvilke regelendringer som er viktige å sette seg inn i, avhenger av hvilken rolle man har i verdikjeden. Vi vil for retailmagasinet trekke frem de endringene vi mener er av størst praktisk betydning for retailere. Vi skrev i forrige utgave om de nye reglene om salgsmarkedsføring. Denne gangen skal vi se på to andre sett med viktige regelendringer for retailere;

1) Nye krav til brukeromtaler

2) Nye informasjonskrav før avtaleinngåelse, både på nett og i fysisk butikk

Nye krav til brukeromtaler

De nye reglene krever at retailere setter i verk "rimelige og forholdsmessige" tiltak for å verifisere brukeromtaler. Å benytte brukeromtaler i markedsføring uten at det er implementert slike tiltak, blir nå regnet som villedende markedsføring, og dermed forbudt. Eksempler på "rimelige og forholdsmessige" verifiseringstiltak kan være at kunden må legge inn et ordrenummer for den aktuelle varen for å kunne legge inn en omtale av den, eller at kunden må bruke en personlig lenke som sendes kunden på epost etter bekreftet kjøp. 

Med de nye reglene blir retailere også pålagt å informere om hvilke tiltak som brukes for å sikre at brukeromtalene er reelle, og hvordan brukeromtaler behandles. Dette inkluderer blant annet informasjon om hvordan brukeromtaler innhentes, om alle brukeromtaler publiseres eller ikke, og hvordan gjennomsnittsscore beregnes. Denne informasjonen må gis på en klar måte og være lett tilgjengelig, for eksempel via en lenke som er lett synlig og klart merket ved siden av brukeomtalene i nettbutikken.

I tillegg er det nå innført et eksplisitt forbud mot å sende inn, eller be andre sende inn, falske brukeromtaler. Bruk av falske likes, kommentarer, følgere og annet på sosiale medier er nå også forbudt.

Det er også viktig å være klar over at Forbrukertilsynet fra før har oppstilt en rekke krav til bruken av brukeromtaler, som retailere må forholde seg til tillegg til disse nye kravene.

Flere informasjonskrav – både på nett og i fysisk butikk

Det har med de nye reglene kommet flere nye krav til hvilken informasjon som må gis til kunde før avtaleinngåelse, både ved salg på nett og i fysisk butikk (sistnevnte har noen praktisk viktige unntak, blant annet der opplysningene allerede fremgår av sammenhengen og ved dagligdagse transaksjoner).

Særlig praktisk viktig for mange retailere er det nye kravet om at det ved salg av varer med digitale elementer må gis informasjon om funksjonalitet, tekniske beskyttelsestiltak, kompatibilitet og samvirkningsevne. "Varer med digitale elementer" er et vidt begrep, som kan dekke alt fra kostbare produkter som biler og smart-kjøleskap til små smarte produkter med appstyring som treningsklokker og snakkende leker.

Det er kanskje særlig kravet til informasjon om "tekniske beskyttelsestiltak" som i praksis vil utgjøre den største endringen på dette punktet. Så langt har det etter vår erfaring ikke vært utbredt å gi informasjon om cybersikkerhet ved salg av forbrukervarer.

Når det kommer til kompatibilitet, er det viktig å sørge for at det også gis informasjon om begrensninger. Dersom en forhandler eksempelvis informerer om at et smart-produkt kan styres via en mobilapp, er det viktig at det også gis informasjon om hva slags mobiltelefoner som eventuelt ikke støttes.

Et annet nytt informasjonskrav er at det nå må opplyses om eventuell bruk av personaliserte priser før avtaleinngåelse. Personaliserte priser vil i denne sammenhengen si at prisen på produktet tilpasses den enkelte kjøper ved bruk av automatiserte beslutningsprosesser basert på den kundeprofilen som er laget eller innhentet om kunden.

Det kan også nevnes at det ved salg på nett nå kreves at forbrukeren gis tilgang til et standardisert skjema for bruk av angrerett før avtaleinngåelse.

Retailere må i tillegg sørge for å oppfylle de mange eksisterende informasjonskravene i angrerettloven § 8 (for nettsalg) og avtaleloven § 38b (for salg i fysisk butikk), som for det meste forblir uendret. Særlig avtaleloven § 38b, som inneholder informasjonskravene før salg i fysisk butikk, er nok en regel som har gått under radaren for mange, men som det er grunn til å sette seg inn i nå.

Strengere sanksjoner

Forbrukertilsynet vil ved vesentlige eller gjentatte brudd på de nye forbrukervernreglene kunne ilegge sanksjoner på det høyeste av inntil 4 % av den ansvarliges årlige omsetning eller 25 MNOK. Det er derfor all grunn til å sette seg godt inn i disse nye reglene.

Powered by Labrador CMS