Daglig leder Christian Narmo og Hjalmar Wiik, Head of Market & Business Development, i pakkesorteringen på Fjellbo. Grunnet vekst blir det flytting til Kløfta til sommeren.

Vekstraketten NBT investerer tungt i terminaler, pakkesortering og 3PL

NBT vokser fort og har store ambisjoner. Målet om å tredoble 2019-omsetningen innen 2024 er innen rekkevidde.

Publisert

I fjor fikk NBT 125 millioner i omsetning etter 30% vekst fra året før. De er oppe i ca tre millioner sendinger i året. Antall ansatte vokser naturlig nok også og er nå 145. Allerede er de blant de største i landet på varebiler.

– Veksten vår skal ikke avta. Det er et stort marked og i vårt segment er det god plass til oss. Vi skal øke vår markedsandel innenfor B2B pakke i Norge og lager/3PL-tjenester og bli en ledende aktør i markedet, fastslår Hjalmar Wiik, Head of Market & Business Development, overfor Retailmagasinet.

NBT har ansatte og uniformerte sjåfører, her representert ved Caroline.

Satsingsvillige eiere

NBT eies av Biblioteksentralen som igjen er eid av landets kommuner og fylkeskommuner.

Selskapet ble stiftet i 2002 for å redusere leveringstiden for bøker mellom landets 700 biblioteker. Men boktransport utgjør en stadig mindre andel av omsetningen for NBT. Inntil for få år siden var kundene offentlige, men nå øker antallet kunder i privat sektor sterkt.

Christian Narmo – som har vært daglig leder siden 2019 – bekrefter at det er snakk om betydelige investeringer som eierne gjør for å gi NBT ytterligere vekst.

– Eierne gir full støtte til videre utvikling, sier NBT-sjefen.

Fra 2019 til i år vil NBT ha gått fra 600 til 30.000 m2 lagerflate.

Produkter

NBT tilbyr distribusjons- og transporttjenester og profesjonell lagerstyring (3PL). Bedriftspakker og 3PL er satsingsområder. NBT forestår plukk, pakk og transport av pakker og småvarer samt lagertjenester for kunder som vil outsource denne funksjonen.

Siden 2020 har de hatt et automatisk pakkesorteringsanlegg på Fjellbo.

NBT er oppe i tre millioner sendinger i året.

På Berger – noen kilometer lenger sør – har de et 3PL-lager med 10.000 pallplasser.

NBT ser for seg å ta en større del av verdikjeden gjennom å tilby lager, plukk, pakk og transport i en og samme løsning.

– Vi er en one stop shop, ikke bare transporttjeneste med påslag som hos en del andre aktører, sier Wiik. Vi eier vår egen verdikjede. Det betyr at alle tjenester eies og driftes av NBT selv.

Gjennom NBT Portal, en egen tjeneste for bestilling og sporing, får kundene oversikt og sporing over alle sine pakker. Portalen kan også integreres med kundens ERP/ordresystem.

99% av omsetningen er B2B, men NBT kunngjør at de også skal inn på B2C. De skal også tungt inn på netthandel der ordren hentes direkte fra nettbutikken og prosesseres til levert sluttkunde med sporing underveis.

Landsdekkende

Fra å være en lokal pakketransportør med noen få biler er NBT blitt landsdekkende med 14 egne terminaler fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, med 85 daglige ruter. Blant de ferskeste terminalene er Steinkjer, Tromsø, Bergen (1.600 m2). Til høsten kommer en terminal på 8.000 m2 i Larvik.

Flytter til nytt anlegg

NBTs vekst fortsetter, og til sommeren flytter de inn til sitt nye logistikksenter på Kløfta. Hovedterminalen med pall og småvarelager blir på 11.000 m2, med høy grad av automatisering og "lite bruk av jekketraller". Det blir lagerautomatisering med AutoStore og sorteringsanlegg fra Quadient. Sorteringskapasiteten øker fra 2.000 til 6.000 pakker i timen fordelt på 200 nedløp. Det betyr automatisert finsortering som sikrer høy presisjon på levering til sluttkunde.

Anlegget vil være i produksjon i september.

Teknologidrevet

NBTs virksomheten er teknologistyrt. De har som uttrykt målsetting å være en innovativ og teknologidreven leverandør av helhetlige logistikktjenester.

– Vi har IT-kompetansen internt, noe som gjør at vi raskt kan tilpasse oss behovet i markedet, sier Wiik.

Ruteplanleggingssystemet vårt kommuniserer direkte med sorteringsanlegget og sørger for at pakkene blir sortert helt ned på bil og ikke bare postnummer. Det gjør at de tidlig har oversikt over hvilke pakker som leveres i hvilken rekkefølge. Det bidrar blant annet til tidsstyring av leveranse til kunde og at de enkelt kan kommunisere med avsender og mottaker om leveringstidspunkt og status på pakke.

Ansatte sjåfører og egne biler

Et særtrekk hos NBT er at alle sjåfører er fast ansatt og uniformerte. Ikke innleid som hos en del andre aktører.

Alle rutene betjenes med egne, profilerte og elektriske varebiler

– Vi verdsetter ansattes ve og vel, understreker Wiik.

Ved ansettelse av nye sjåfører vektlegges det å beherske norsk godt. Derfor tilbyr de også norskopplæring til nye ansatte som måtte ha behov for det.

Bærekraft

Mijø og bærekraft står sentralt hos NBT, gjennom hele verdikjeden. De har gjennom 2022 byttet hele bilparken, og alle de 85+ bilene er nå elektriske.

NBTs nye terminaler er BREEAM-NOR sertifiserte. I løpet av Q1 2023 skal NBT også sertifiseres til ISO 9001 og ISO 14001.

Powered by Labrador CMS