Ivar Horneland Kristensen er administrende direktør i Virke.

Virusfrykt: Virke vil ha regjeringen på banen

Handels- og tjenestenæringen rammes hardt av koronafrykt. - Nå må regjeringen på banen for å sikre likviditeten til næringslivet i denne kritiske fasen, sier Ivar Horneland Kristensen, adm. dir i Virke.

Publisert

Åtte av ti jobber er i tjenesteytende næringer. Disse rammes hardt og det er viktig nå å følge ekstra godt med på de næringene som er særlig sårbare i møte med konsekvensene av koronasmitten.

- Nå må regjeringen på banen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrende direktør i Virke. Tirsdag morgen sendte han brev til regjeringen med ønskede tiltak.

Ber om tiltak

For å bøte på utfordringene knyttet til etterspørselssvikt og myndighetspålagt stenging ønsker Hovedorganisasjonen Virke følgende tiltak:

- Statlig dekning av arbeidsgiverperioden på 15 dager ved permittering med to dagers varsel. NAV har antydet at Korona i særlige tilfeller kan gi behov for kun 2 dagers varslingsfrist. Arbeids- og velferdsdirektoratet har imidlertid ikke ment at arbeidsgiverperioden skal unntas. Derfor er det nå et hardt presset næringsliv som med lønnsplikten betaler de første 15 dager. Virke har vanskelig for å se at situasjonen ikke bør likestilles med unntakene fra denne, slik denne arbeidsgiverperioden kan settes til 0, slik at myndighetene betaler hele permitteringen, fremfor den enkelte virksomhet.

- Likviditetsfremmende tiltak. Det er behov for garantiordninger som sikrer enklere tilgang på kapital i en overgangsfase. Tiltak som bør vurderes er utsatte innbetalingsfrister for arbeidsgiveravgift, moms og formueskatt.

- Kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging/avlysning av arrangement begrunnet i folkehelsehensyn.Kompensasjonsordningen må omfatte både arrangementsarrangør og underleverandører som rammes som følge av stenging/avlysning.

- Kompensasjonsordning for virksomheter som rammes av at det blir umulig å gjennomføre pakkereiser som følge av koronaviruset, og som må bære hele kostnaden ved avlysning fordi det er mindre enn to uker til planlagt avreise. Dette vil gjelde reiser som kommer inn under pakkereiselovgivningen.

Powered by Labrador CMS