Ill.foto: Yay Images

Negativ omsetningsutvikling i klesbransjen

Klesbransjen hadde i 2017 en negativ utvikling for første gang siden 2014. Omsetningsveksten var på – 1,2 prosent drevet av volumfall og et lite fall i prisene.

Publisert

Dette kommer frem i rapporten Klesbransjen 2017, laget av Virke Analyse.

Kjedene tar fortsatt markedsandeler fra de frittstående butikkene og de 27 kjedene i utvalget hadde en vekst på -1,1 prosent i 2017 mot resten av bransjen som hadde en vekst på -1,4 prosent.

– Justerer man for etablering av nye butikker hadde de 27 kjedene en noe lavere vekst i omsetning pr butikk på -0,9 prosent, sier Bror Stende, direktør for Virke faghandel.

Kjedene i utvalget hadde en reduksjon på 3 i antall butikker 2016 og hadde i 2017 1963 butikker.

– Importen hadde en vekst i verdi på 2,8 prosent, mens volumet falt med 1,2 prosent. Importvolumet i 2017 lå under volumet i 2014 selv om det har vært en god vekst i verdien, sier Stende.

Flatt i skobransjen

I skofaghandelen har utviklingen vært relativt flat de fire siste årene. Antallet butikker reduseres. Omsetningen per butikk økte med 1 % for de store kjedene i 2017.

– Ser man på importen av sko så øker den i kroner mer enn skofaghandelens omsetning, noe som viser at skofaghandelen er utsatt for bransjeglidning. Sko omsettes i større grad på nettet og i for eksempel i kles og sportsbutikker, sier Bror Stende, direktør for Virke faghandel.

Importen i skohandelen økte marginalt i verdi etter en stor økning i 2016, mens volumet falt nesten 5 prosent i 2017. Importen i volum er i ferd med å flytte seg fra Kina til andre land i Asia, selv om Kina fortsatt står for den største delen av norsk import av sko.

Antall konkurser i bransjen økte noe i 2017 og fra 2008 har man hatt et fall i antall butikker/bedrifter frem til 2015 på 8 prosent. Dette kommer fram i Skogfaghandelen 2017, laget av Virke Analyse. (Kilde: virke.no via tekstilforum.no)

Powered by Labrador CMS