Lagunen i Bergen er Norges største kjøpesenter i omsetning.
Lagunen i Bergen er Norges største kjøpesenter i omsetning.

Sju prosent vekst for Thons kjøpesentre

Omsetningen på Olav Thons kjøpesentre økte med 7% målt mot første kvartal i fjor, og med 10% mot siste "normalår" før pandemien, 2019.

Olav Thon Eiendomsselskap har hatt en god start på 2022. I 1. kvartal ble resultatet før skatt 2,5 milliarder kroner, en dobling fra året før. En betydelig del av økningen forklares av oppjusterte markedsverdier på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler.

Eiendomsporteføljen består av kjøpesentre og næringseiendom. Sistnevnte kategori består av kontorer og logistikkeiendommer. Næringseiendommer utgjør 29% av eiendomsverdiene, så det er kjøpesentre som dominerer.

Høy omsetningsvekst på kjøpesentrene

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges største kjøpesenteraktør. Senterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige.

I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 6 av landets 10 største kjøpesentre.

Butikkomsetningen i 1. kvartal var 11,8 milliarder kroner, en økning fra samme periode i fjor på hele 7 %. Sammenliknet med 1. kvartal i 2019, som var det siste normalåret før koronapandemien, var økningen på 10 %.

– Omsetningstallene viser at konsernets kjøpesentre har styrket seg gjennom pandemiårene og fremstår fortsatt som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Arne B. Sperre, konserndirektør for finans.

Fremtidsutsikter

Veksten i norsk økonomi er høy etter at samfunnet er åpnet igjen.

Krigen i Ukraina skaper usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen både i Norge og i verden, og økte renter og inflasjon vil påvirke eiendomsmarkedene i tiden fremover.

– Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling bidrar til at Olav Thon Eiendomsselskap er godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, selv med økt usikkerhet og høyere markedsrenter, avslutter Sperre.

Powered by Labrador CMS