Ill. foto: Ford

Tester transportsystem for mindre kø

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk.

Publisert

Den voldsomme veksten i netthandel vil ifølge en McKinsey-rapport doble antall pakker som skal leveres i løpet av de neste ti årene. Samtidig blir det stadig lengre køer i mange av Europas storbyer. Bare i løpet av de siste tre årene har den gjennomsnittlige reisetiden i sentrum av London økt med hele 40 prosent.

Nå har Fords Smart Mobility-team iverksatt et helt nytt testprosjekt i den engelske hovedstaden. Målet er å løse utfordringene.

– Vi ønsker å bruke store varebiler i de mindre kø-utsatte områdene. Det er her du får best mulig effektivitet og fremkommelighet med disse. For å få frem pakken de siste kilometerne fra varebilen til leveringsstedet, er det mer hensiktsmessig å bruke bud eller sykkelbud. Både rent kostnadsmessig, men også tidsmessig og i forhold til miljøet er dette en smartere løsning, sier prosjektlederen for det skybaserte logistikksystemet MoDe:Link i Ford Mobility, Tom Thompson.

Den nye digitale transporttjenesten blir nå testet av Ford i London.

Koordinerer varebil, sykkelbud og bud til fots i realtid

Systemet koordinerer effektivt flere transportmåter for raskest mulig få pakken frem til mottakeren. I realtid får sjåføren oversikt over bud som kan gjøre leveringen raskere, enten det skyldes kø eller andre trafikale utfordringer.

I fremtiden kan også droner og autonome roboter legges til i plattformen. Den benytter seg av kunstig intelligens for å finne den beste transportløsningen de siste få kilometerne frem til levering

Beregninger Ford har gjort viser at en varebil og et team med fem bud til fots og på sykkel kan gjøre den samme jobben som 5 varebiler i dag.

Pilotforsøkene med den nye transportstyringsplattformen i London blir utført i samarbeid med Gnewt by Menzies. Gnewt har med sine 70 heleletriske varebiler den største helelektriske flåten i den engelske hovedstaden.

- Revolusjonerende transportsystem

Ford og Gnewt jobber sammen med transportmyndighetene i London for å løse utfordringene med pakkelevering, både når det gjelder fremkommeligheten og forurensningen det medfører.

– Vi ønsker å endre måten vi transporterer pakker på i storbyene våre. Vi vil forstå hvordan bruken av ulike transportmidler kan være fordelaktig både for næringslivet og kundene våre, samtidig som vi reduserer forurensningen. Vi er veldig fornøyd med å jobbe sammen med Ford for å prøve dette nye og revolusjonerende transportstyringssystemet, sier grunnleggeren av Gnewt, Sam Clarke.

Myndighetene: Avgjørende for å fjerne forurensning og køer

– Frakt og varelevering er helt sentralt for Londons økonomi. Samtidig er overbelastning av veier og dårlig luftkvalitet noen av de største utfordringene byen vår står overfor. Hvis den siste strekningen av leveringene kan løses oftere på denne måten, vil det være et avgjørende skritt for å redusere forurensningen og redusere køene. Fords utnyttelse av teknologien fortjener skryt, og er et eksempel til etterfølgelse for andre, sier direktør for transportinovasjon i den offentlige etaten, Transport for London, Michael Hurwitz.

Som det mestselgende nyttekjøretøymerket i Europa er forsøkene i London bare ett av mange som Ford har igangsatt for å komme opp med nye ideer for å takle utfordringene knyttet til frakt og mobilitet i fremtidens storbyer.

Ford jobber også med Londons transportmyndigheter i et millionprosjekt hvor 20 nye ladbare Transit Custom varebiler kjøres på elektrisitet i bykjernen. Forsøkene med Fords nye ladbare varebil er også blitt utvidet til Valencia i Spania og Køln i Tyskland. Ford har også satt i gang forsøk med selvkjørende leveringer i samarbeid med Postmates i Miami og Miami Beach i USA.

(Pressemelding)

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder med ca. 202.000 ansatte verden over – og har hovedkontor i Dearborn, Michigan, USA. Selskapet utvikler og produserer en rekke kjøretøy som inkluderer personbiler, nyttekjøretøy, lastebiler, og Lincoln luksusbiler. Ford Motor Company har en ledende rolle innen elektrifisering, selvkjørende biler og mobilitetsløsninger. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit Company. For mer informasjon om Fords produkter.

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50 markeder og har ca. 69.000 ansatte. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford Servicemarked og 24 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C. Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk ambassadør i Washington.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS