Slik vil Nye Sjøsiden Senter fremstå.

Nye Sjøsiden Senter starter opp før nyttår

Scala Eiendom forventer oppstart av Nye Sjøsiden Senter i Mosjøen før nyttårsskiftet. Det vil stå fullt klart til julehandelen neste år. Prosjektet tar i underkant av et år.

Av Odd Henrik Vanebo

Det opplyser Stian Tørres, leder kommersiell drift og markedsføring i Scala Eiendom som eier Sjøsiden Senter, til Retailmagasinet:

– Vi har det siste året jobbet tett med å finne løsningen for Nye Sjøsiden Senter. Prosessen er kommet så langt at flytting av teknisk rom er nabovarslet og søknad om igangsettelse om graving og oppstart tilbygg er sendt til kommunen. – Dette er den innledende fase til prosjektet som vi har ventet lenge på og vil være starten på å etablere et nytt og bedre Sjøsiden Senter, sier Tørres. Klart til julehandelen 2021 – Videre forventer vi å kunne se råbygget montert i løpet av første halvdel 2021, før bygningen kobles til eksisterende bygg. Innvendig skal kortene i stor grad stokkes på nytt ved av dagens dagligvare flytter til det nye bygget og skaper plass til nye aktører. Tilbygget øker handelsarealet med 2300 kvadratmeter. Flere av eksisterende butikker flytter på seg internt, og fellesarealer vil oppgraderes.

– Prosjektet i sin helhet er planlagt å stå klar god tid før julehandelen neste år. opplyser Tørres.

Stian Tørres

Bunnpris, Gourmet og Mester Grønn inn

Scala forventer at 10–12 nye aktører vil å etablere seg på Sjøsiden i løpet av neste år, noe som vil styrke tilbudet på senteret og i Mosjøen. En svært viktig nøkkelleietaker er Bunnpris som etablerer en ny og større butikk Bunnpris & Gourmet.

– Det er et bredt utvalg av dagligvaretilbud i Mosjøen, og jeg er glad for at vi sammen med Bunnpris nå er i gang med å etablere et sterkt fullsortiments supermarkedskonsept på Sjøsiden, sier Nicolai Kiilerich, eiendomssjef i Scala Eiendom. Bunnpris & Gourmet var det beste konseptet å gå videre med, fortsetter han. Den nye butikken blir 1200 kvm med beliggenhet mot parkeringsplassen, nytt inngangsområde og senterets nye fellesarealer.

En annen gladnyhet er at Mester Grønn etablerer seg på Sjøsiden Senter. Mester Grønn er Norges største heleide blomsterkjede med over 130 blomsterbutikker. – Kjeden kommer til Sjøsiden med kvalitetsprodukter og vi kjenner de svært godt som en aktør som satser på den faglige kompetansen og særdeles høyt fokus på service. Butikken vil bli å finne i den nye delen sammen med Bunnpris & Gourmet og jeg er helt sikker på at de vil lykkes i Mosjøen, sier Stian Tørres.

Ny senterleder på plass i neste uke

Cecilie Bang

Som tidligere omtalt i Retailmagasinet, starter Cecilie Bang som senterleder på Sjøsiden Senter.

– Med antatt store trafikk inn mot julehandelen, er det viktig at vi har fullt fokus og kontroll på kundestrømmen i en annerledes tid. Derfor er vi glad for at Cecilie starter hos oss allerede neste onsdag, sier Tørres.

Powered by Labrador CMS