Daglig leder i Matsentralen Oslo Cristiano Aubert: – Det er viktig med gode samarbeidspartnere.

Kutter matsvinn med datovarsling

Nedprising av varer og godt samarbeid med Matsentralen er viktige tiltak som har redusert matsvinn med 21 prosent i NorgesGruppen. – Nå har vi rullet ut et nytt system med datovarsling som skal hjelpe oss med å kutte ytterligere, sier fagsjef for miljø, Halvard Hauer.

Publisert

Ved utgangen av 2018 hadde NorgesGruppen redusert matsvinnet med 21 prosent. Hovedgrunnen til dette er at flere av butikkene har innført nedprising av matvarer som nærmer seg holdbarhetsdato.

Halvard Hauer

Nedprising fungerer

– Nedprising i butikk har fungert godt, og det er bra at butikkene stadig kommer opp med gode ideer til hvordan de kan redusere matsvinn ytterligere, forteller Hauer, og understreker at det er helt avgjørende at alle ledd bidrar om de skal nå målet.

Et nytt system med integrert datovarsling for holdbarhet kom på plass i NorgesGruppens kjeder i året som gikk. Dette er første steg for å hjelpe kjøpmenn med å forhindre matsvinn i butikk. Neste steg vil være å integrere holdbarhetsdatoen også i strekkoden. På den måten kan kjøpmennene med større presisjon ta grep i butikk for å unngå å måtte kaste spiselig mat.

– Hensikten med dette systemet er å gjøre hverdagen enklere for kjøpmennene. Tidligere har de måttet sjekke datoene manuelt, noe som er veldig tidkrevende og gjør oppgaven med å redusere matsvinn tung, sier Hauer.

NorgesGruppen har satt som mål å kutte 25 prosent av sitt matsvinn innen 2020.

– Det ser ut til at vi kommer til å nå dette målet, forteller Hauer.

Samarbeidspartnere viktige

Flere initiativ for å forhindre matkasting har blitt utviklet siste årene. Et av dem er Matsentralen som på kort tid har dannet et nettverk av matsentraler i Norge og etablert seg som en viktig aktør som bekjemper sult blant vanskeligstilte og forhindrer matsvinn.

– Matsentralene rundt om i landet er et helt sentralt ledd i omfordeling av mat som ellers ville gått til spille. Samarbeidet med dem er helt nødvendig for at vi skal nå målet vårt om reduksjon av matsvinn, og det er veldig fint at det går til dem som trenger det mest, sier Hauer.

Bare i 2018 omfordelte Matsentralen 2100 tonn mat, noe som tilsvarer 4,2 millioner måltider. Av disse kom 276 tonn overskuddsmat fra NorgesGruppen.

Verktøy for matbransjen

– Vi er stolte av å være en viktig medspiller og et effektivt verktøy for matbransjen i deres kamp for å redusere matsvinnet, sier daglig leder i Matsentralen Oslo, Cristiano Aubert. Han legger til at NorgesGruppen har vært en viktig partner helt siden de startet i 2013.

– Det er viktig med gode samarbeidspartnere, ikke bare i form av økonomisk støtte og mat, men også rådgivning og veiledning omkring de fleste tema relatert til driften vår, fortsetter han.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS