Varene får påsatt en RFID-chip og man får full presisjon i lagerstyringen. I tillegg kan chipen fungere som varesikring.
Varene får påsatt en RFID-chip og man får full presisjon i lagerstyringen. I tillegg kan chipen fungere som varesikring.

RFID fungerer også som varesikring

I utgangspunktet er RFID et verktøy for lagerstyring, men kan også gi varesikring som en hyggelig tilleggsfunksjon.

Publisert

—RFID begynte å komme inn i retail fra 2006, men det er først de siste årene at bransjen for fullt har begynt å ta i bruk teknologien. I dag bruker anslagsvis 1.100 butikker i Norge RFID, et tall Securitas forventer vil stige raskt framover.

– Minst 70 prosent av alle retailere vurderer RFID nå. Antall butikker som bruker RFID vil eksplodere, sier Kim André Dalsaune til Retailmagasinet.

Lavere priser

Dalsaune er salgsleder i Securitas med ansvar for blant annet RFID, IOT og digital signage. Sammen med nordiske retailere søker han å finne løsninger for mer effektiv drift i den store transformasjonen som skjer i retail. Han forteller at det typisk tar 6-12 måneder før et business case er klart og det kan besluttes om det skal investeres eller ikke.

Kim André Dalsaune er salgsleder i Securitas med ansvar for RFID, IOT og digital signage.
Kim André Dalsaune er salgsleder i Securitas med ansvar for RFID, IOT og digital signage.

– Prisene på RFID har falt slik at investeringssummene nå er klart lavere. Hardware er langt rimeligere enn tidligere og etikettene er helt nede i 60 øre pr stk, forteller Dalsaune.

Det er ikke lenger investeringssummen som begrenser tempoet for implementering av RFID, men at rutiner og prosesser må endres. Det tar tid å få IT-systemer til å snakke sammen.

Veksten for RFID passer godt med trenden at retail i større grad tar i bruk avansert teknologi, ikke minst drevet av veksten i netthandelen.

Denne utviklingen påvirker også leverandørene. Hos Securitas ser de en dreining fra manuelle tjenester til elektronisk sikkerhet, og dette er en endring som vil fortsette i årene fremover.

– Mye av dagens omsetning på tradisjonell sikkerhet vil flytte seg over til ny teknologi, tjenester og software-løsninger, sier Dalsaune.

Fungerer også som varesikring

RFID er i hovedsak et produkt for mer effektiv lagerstyring.

– RFID er ikke en sikkerhetsteknologi, men muligheten for varesikring er en bonus, understreker Dalsaune.

Kundene kan oppnå ca 80 prosent av effekten av tradisjonell varesikring, og det mener mange at er godt nok. Securitas har også noen kunder som ser på varesikring som hovedfunksjon når de investerer i RFID, og sammenligner man med tradisjonell varesikring, er RFID mye mer kostnadseffektivt, samtidig som den faktisk gir enda bedre deteksjon på varer som beveger seg i høy hastighet, for eksempel om en tyv løper ut av butikken.

Med RFID kan man kutte ut alarmbøyler. Løsningen er ikke like sikker som tradisjonell varesikring, men sparer tid og penger.

– Tester hos forskjellige retailere viser at varesikring med RFID ikke har gitt noen økning i svinnet, men selv om dette skulle skje, kan totalgevinsten allikevel vise lønnsomhet, påpeker Dalsaune.

Med RFID kan man se hvor varen er og eventuelt sende ut en vekter. Man kan få informasjon om nøyaktig hvilken vare som forlater butikken.

Tyveri fra ansatte blir typisk også redusert til null.

Også på kjøpesenternivå kan det være aktuelt å bruke RFID til å følge varer. Man får informasjon om når varen ankommer eller forlater senteret, men det fordrer investeringer også fra senterets side. Dalsaune forteller at denne muligheten derfor trolig ligger noe fram i tid her til lands. Men Macy's i USA – som eier eiendomsmassen selv – har tatt teknologien i bruk.

Omnikanal

Etterhvert som netthandel blir viktigere, blir lagerstyring mer avgjørende. Flere baserer lagerstyringen på hva som finnes av varer ute i de fysiske butikkene. Hvis man vet hvor varene befinner seg, også ute i alle butikkene, slipper kjedene å ha et for stort sentrallager.

Securitas' erfaring fra over 20 businesscaser viser at kostnadene til varetelling vil falle med minst 75 prosent hvis man har RFID.
Securitas' erfaring fra over 20 businesscaser viser at kostnadene til varetelling vil falle med minst 75 prosent hvis man har RFID.

– God lagerstyring er en nødvendighet for å være tilgjengelighet i alle kanaler, og RFID kan være nøkkelen. Retaileren vet at han faktisk har den varen som han selger på nett, for han vet at lagerverdiene er riktige, sier Dalsaune.

Kundereisen har flyttet seg fra butikk. 80 prosent av salgene skjer i butikk, men 75 prosent starter online. Kunder bruker mobilen for å undersøke pris og alternativer. Ser kundene hvilke varer kjeden har i de enkelte butikkene og på nettlageret?

Med RFID får man en lagerpresisjon på 99,9 prosent. Dalsaune viser til at lagernøyaktigheten er atskillig lavere uten RFID. 65 prosent er snittet, med 75 prosent som det beste.

En retailer må vite eksakt riktig antall i riktig størrelse. Det hjelper ikke kunden om antall varer stemmer hvis fordelingen mellom størrelser er feil.

Kim André Dalsaune peker på en problemstilling i tekstilbransjen hvor betingelsene av og til tilsier at levert kvantum kan variere med 10 prosent. Hvis kjeden har bestilt 1.000 enheter, vet de altså ikke om de har mottatt 900 eller 1.100 uten å kontrollere. Det har de ikke alltid tid til, og da vil RFID være nyttig.

Securitas' erfaring fra over 20 businesscaser viser at kostnadene til varetelling vil falle med minst 75 prosent hvis man har RFID. Som eksempel bruker Stormberg kun 15-20 minutter pr butikk til varetelling.

Manuell varetelling med tradisjonell strekkodeskanning er ikke bare tidkrevende og kjedelig, men gir også bare et øyeblikksbilde. Etter hvert som tiden går oppstår nye unøyaktigheter.

I tillegg skal RFID gi økt omsetning.

– Retailere kan forvente at RFID gir minimum 2,5 prosent økning i salget. Økt omsetning er vel så viktig som spart tid på varetelling, sier Dalsaune.

Tas i bruk av flere

For to år siden fikk Moods of Norway mye oppmerksomhet­ da de investerte i RFID. De innrømmet at de ikke hadde oversikt over lagrene i butikk, før de tok i bruk RFID til varetelling.

Bergans, Stormberg, Vic, Boys of Europe og Match er andre norske kjeder som har investert i RFID og merker alle sine varer med chip.

H&M har rullet ut RFID i alle sine butikker, og til og med varer som sokker og tilbehør blir påsatt en RFID-chip.

Nike ligger langt framme og har kunngjort at RFID vil bli et av de viktigste verktøyene framover. CEO Mark Parker sa i fjor at RFID hadde gitt dem bedre lagerstyring enn de noensinne har hatt, og at RFID har blitt det mest presise verktøyet for å møte kundenes spesifikke behov til riktig tid.

Powered by Labrador CMS