Regjeringen må bli mer opptatt av å legge til rette for vekst og omstilling i handels- og tjenestenæringen, sier Ivar Horneland Kristensen, adm. dir. i Virke,

Virke: Fortsatt krise, viktig å stimulere til økt omstilling

I revidert nasjonalbudsjett ser regjeringen for seg en klar økonomisk oppgang til høsten, i tråd med Virkes syn. Samtidig er vi fortsatt i krise, og det er viktig å stimulere til økt omstilling, mener Virke.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

– Overordnet er budsjettet bra, og vi er enige med regjeringen at så lenge det er smittvernetiltak, må det også være kompenasjonstiltak. Det vi etterlyser er at regjeringen blir mer opptatt av å legge til rette for vekst og omstilling i handels- og tjenestenæringen, som er de næringene som skal skape de nye private og ideelle arbeidsplassene, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

Trenger offensiv jobbvekst

Det er først og fremst i tjenestenæringen Norge må skape flere arbeidsplasser i tiden fremover. Samtidig er det tjenestenæringene som er hardest rammet av koronakrisen. Innenfor faghandel, kultur, servering, reiseliv og treningsbransjen oppgir nesten halvparten av virksomhetene at de har store likviditetsutfordringer i Virkes medlemsundersøkelse fra april.

– Vi trenger fart for å komme ut av krisen, og det er viktig at vi går i en mer offensiv retning for å skape nye jobber og omstille samfunnet til en mer sirkulær økonomi, sier han.

Virke foreslår:

  • Kompensasjonsordningen og de kommunale midlene må treffe bedre
  • Mer offensive skatte- og avgiftsgrep for å sikre arbeidsplasser
  • Midlene til grønn omstilling må innrettes mer mot tjenestenæringen

Kommunale midler må treffe

– Det er viktig at de kommunale midlene raskt blir tilgjengeliggjort og at de er treffsikre. Det er avgjørende for virksomheter som trenger å komme i gang, spesielt innenfor reiseliv og servering, og deler av faghandelen, sier Ivar Horneland Kristensen.

Nesten 1 av 4 virksomheter innen handels- og tjenestenæringen mener at de først vil være tilbake på aktivitetsnivået de var før virusutbruddet til neste år. Det gjelder særlig virksomheter innen kultur, restaurant og servering, reiseliv, trening og hotell, overnatting og konferanse.

– Kampen for arbeidsplassene må kjempes hver dag. Vi har de medlemmene som har gjort det veldig godt, og vi har medlemmer som ennå ikke har kommet i gang. Vi trenger å få dem over bakketoppen, avslutter han.

Powered by Labrador CMS