Ill. foto: Colourbox

Seks tips for færre returer

Voyado gir netthandlere seks tips for å få en lavere returandel.

Publisert

Høy returandel for netthandlere har vært et hett tema den siste tiden. Voyados markedssjef Jenny Gerum gir seks råd som kan gi færre returer, noe som bedrer både lønnsomheten og miljøet.

Ifølge statistikk er det kvinner som står for majoriteten av returene på nett mens menn returnerer mer i butikk. For å redusere antall returer oppfordres retailere til å gjøre kunden oppmerksom på hva returen koster miljøet, belønne kunder med få returer, identifisere "serial returners" samt jobbe med transparens.

Her er Voyados seks tips for å få færre returer:

1. Kompenser for klima

En måte å skape langsiktig atferdsendring på er å visualisere den faktiske klimapåvirkningen og tilby sluttkunden å kompensere for returen – for eksempel gjennom å plante trær. Kundene bør bevisstgjøres, og hvis atferden ikke er bærekraftig, stilles de overfor et aktivt valg.

2. Gamification

Gjennom å belønne kunder med lavt antall returer kan du snu noe negativt til noe positivt. Både LinkedIn og Snapchat har med suksess benyttet ”gamification” for å inspirere kundene til å benytte tjenestene mer komplett. For eksempel kan du lage en måler som viser hvor mye CO2 kundens returer forårsaker. Målet bør være å ligge under enn viss prosent for å være stjernekunde med fem prosent rabatt.

3. Kutt ut skjønnmaling

Ta en kikk på hva som returneres mest, og identifiser mønstre. En misfornøyd kunde er ikke bra, uansett om varen returneres eller ikke. Alle taper når forventningen ikke stemmer overens med virkeligheten.

4. Passet ikke S denne gangen heller?

Om systemet ditt husker størrelsene og målene fra tidligere bestillinger, kan returer som eksempelvis skyldes feil størrelse kanskje helt elimineres hos faste kunder.

5. Unngå dyre ”serial returners”

Dette er kunder som benytter sitt hjem som et prøverom. Identifiser dem og la være å sende tilbud til dem inntil du merker en forskjell.

6. Bli en tech-nerd

Bruk verktøy for å gi deg enkel, nyttig informasjon om kundene. Her gjelder det å prøve seg fram, for eksempel A/B-teste – det vil si å måle resultatet av to nesten identiske utsendelser. På denne måten kan du raskt finne ut hva kundene foretrekker, kommunisere riktig og dermed redusere antall returer.

Powered by Labrador CMS