Fysisk detaljhandel vokste med over 7 prosent i Romania. Men også her omstiller kjøpesentre seg til livsstilsentre med mer plass til å nyte mat og underholdning, som på Băneasa Shopping City nord for Bucuresti. (Foto: Wikiepedia Creative Commons)

Stagnerende butikkomsetning i Vest-Europa

Norge er på sølvplass i omsetning per kvadratmeter i Europa. Ellers preges det store bildet av avtagende vekst i butikkomsetningen i Vest-Europa, mens det er sterk vekst i Øst-Europa.

Publisert

Økende kjøpekraft, høyere eiendomspriser, vekst i netthandel og økende økonomisk usikkerhet; det er de motstridende faktorene som påvirker vekstutsiktene for aktører som satser på fysiske butikker i Europa, skriver retaildetail.eu.

Kilden er markedsanalyseselskapet GfK: Omsetningen i fysisk handel vokste med beskjedne 1,9 prosent i Europa i fjor, noe som tilsvarer inflasjonen.

2019 ser ikke særlig bedre ut: I sin årlige rapport om europeisk detaljhandel spår GfK en vekst på 2 prosent i år. Men det er store forskjeller mellom landene: Mens omsetningen fra de fysiske butikkene stagnerer i Vest-Europa, ser det bedre ut i Øst-Europa, til tross for synkende befolkningsutvikling. I Belgia vokste fysisk detaljhandel med bare 0,4 % i 2018, og i Nederland med 0,2 %. Bulgaria (+ 7,7 %) og Romania (+ 7,1 %) gjør det til sammenligning mye bedre.

Blir livsstilsentre

GfK forklarer at denne utviklingen har flere årsaker: Selv om kjøpekraften er sterk i de fleste land, er det usikkerhet rundt Brexit, handelskrig og den avtagende veksten i Kina.

Nettbutikkenes vekst er en viktig faktor når det gjelder utsiktene for fysiske butikker. Neste år forventes omsetningen fra fysiske butikker å vokse med 1,5 % i Belgia og 0,5 % i Nederland.

Trykket på fysiske butikker fremgår også av den manglende veksten i fysisk størrelse. I 2018 var veksten i kvadratmeter helt i tråd med befolkningstilveksten, det vil si stabilt på 1,13 kvm per innbygger. Antallet nye retailprosjekter er avtagende, fokus er nå på videreutvikling av eksisterende lokaliseringer. Tradisjonelle kjøpesentre blir til livsstilsentre med mer plass til mat og drikke, underholdning og helse.

Norge på omsetningstopp pr. kvm

I Storbritannia er butikkstørrelsen per innbygger redusert fra 1,09 til 1,08 kvm på grunn av massive butikknedleggelser. Landene med høyest tetthet av butikker er fortsatt Belgia (1,66 kvm per innbygger) og Nederland (1,60 kvm). Omsetning per kvadratmeter er høyest i Luxembourg (7.250 euro/kvm), etterfulgt av Norge (6,430 euro/kvm) og Sveits (6,220 euro/kvm). Belgia (mellom 4.000 og 4.500 euro/kvm) og Nederland (mellom 3.500 og 4.000 euro) ligger et sted i midten.

Samlet sett utkjøp kjøp i butikker en mindre del av europeiske familiers budsjett. Retail representerer kun 30,5 % av det private forbruket. Den langsiktige trenden er fallende, blant annet grunnet stigende eiendomspriser, noe som tvinger forbrukerne til å bruke mer av disponibel inntekt på bolig.

GfK påpeker at utsiktene ser bedre ut for omnikanal-retailere.

(Kilde: retaildetail.eu)

Powered by Labrador CMS