Bak fra venstre: Kristian Klavenes, Sigri Sevaldsen, Geir Ledsten, Anneli Brodin, Gisle
Elvebakken, Hanne Lystad, Endre Dingsør, Anjali Bhatnagar, Øyvind Stige, Snorre Myhre,
Nora Rieber-Mohn. Ikke til stede: Dennis Hedö og Petter Balstad.
Bak f. v.: Kristian Klavenes, Sigri Sevaldsen, Geir Ledsten, Anneli Brodin, Gisle Elvebakken, Hanne Lystad, Endre Dingsør, Anjali Bhatnagar, Øyvind Stige, Snorre Myhre, Nora Rieber-Mohn. Ikke til stede: Dennis Hedö og Petter Balstad.

Samler teknologiaktørene: – Retailtech kan bli en norsk eksportsuksess

Virke Vekst samler noen av landets fremste aktører for å løfte fram norsk teknologi for handelsnæringen. Det nye teknologirådet skal jobbe for at norske politikere legger til rette for utvikling – og for å skape nye, norske eksportsuksesser.

– Retailtech er ikke bare viktig for konkurransedyktigheten til norsk handel i sin helhet – det er også en bransje med et stort potensial for suksess i utlandet, sier Sigri Sevaldsen, Bransjedirektør Teknologi i Virke, i en pressemelding.

Dette er retailtech

Hanne Lystad og Sigri Sevaldsen
Hanne Lystad og Sigri Sevaldsen leder Virke Vekst.

Retailtech er aktører som leverer teknologi eller tjenester til retail, eller har spisskompetanse på tredjepartsløsninger til handelsbransjen.

Det finnes rundt 500 slike aktører i Norge i dag. Disse driver innen en rekke områder: logistikk, betalingsløsninger, lojalitet, kundeopplevelse – og daglig drift, fra lagerstyring til kassasystemer.

For å løfte teknologiaktørene i norsk handelssektor, etablerer Virke Vekst et eget råd bestående av ulike representanter fra bransjen.

Teknologirådet skal spille en sentral rolle i utviklingen av Virkes satsing på teknologi – i tillegg til å gi påvirke politiske saker og bidra til å utforme møteplasser som kan styrke kompetansen i bransjen.

Teknologirådet

Endre Dingsør – CEO, Forte Digital

Kristian Klavenes – CMO & Founder, Aera

Øyvind Stige – CEO, Seebrite

Geir Ledsten – CEO, Vexta

Gisle Elvebakken – Managing Director, Strongpoint

Dennis Hedö – CEO, Onitio Solutions (ikke tilstede da bildet ble tatt)

Anjali Bhatnagar – CEO & Founder, Tørn

Snorre J Myhre – CEO & Founder, Plaace

Nora Rieber-Mohn – CEO, Zoopit

Anneli Brodin – Partner, RetailX

Petter Balstad -– CEO & Founder - Ominum

– Det eksisterer et stort datagrunnlag og potensial i næringen, som i enda større grad kan utnyttes for å skape konkurransefortrinn, sier rådsmedlem Snorre Myhre, CEO i Plaace.

– Innenfor proptech og eiendomssektoren har man lykkes godt med å skape lignende samarbeid og møteplasser. Det har bidratt til flere store suksesser og gigantsalg de siste årene, eksempelvis med Spacemaker AI, forklarer han.

– Målet er å få til det samme innen retail. Det kan bety mye for norsk næringsliv som helhet, mener Myhre.

– Enorme muligheter for norske selskaper

Medlemmene i Virke Veksts teknologiråd sitter i to år av gangen, og består av ledere i både små og store teknologiselskaper. Fellesnevneren er at alle jobber med løsninger for handelsnæringen.

– Samarbeid er viktig for å kunne skape norske alternativer til de store utenlandske selskapene – samtidig finnes det enorme muligheter for mange norske selskaper. Norge og Norden ligger langt fremme innen digitalisering, og vi besitter mye verdifull kompetanse, sier Kristian Klavenes, CMO i Aera.

Gisle Elvebakken, Managing Director i Strongpoint, mener blant annet modenhet rundt cybersikkerhet og compliance kan være en hindring, særlig for mindre aktører:

– Det å dele erfaring kan gjøre veien frem kortere. I vår bransje vet vi at det er utenlandsk interesse for norske produkter, sier han.

Virke Vekst jobber for tiden med en rapport for å kartlegge potensialet innen retailtech.

– Vårt mål er å øke kjennskapen til retailtech i Norge, bli kjent med aktørbildet, samle næringen for læring, kompetanse og nettverk – og å skape gode møteplasser, sier Sevaldsen.

– Med Hovedorganisasjonen Virke sitt utgangspunkt – med 17 000 medlemmer innen handel – er det spennende å jobbe med å samle aktørene som leverer teknologi og tjenester til denne næringen, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS