Tross krevende rammebetingelser tjener Jula penger også i Norge.

Jula tjener penger i tøft klima

Jula-kjeden har en fin utvikling i Norge. Omsetningen ble i fjor på 1,7 milliarder kroner med et overskudd på 84 millioner.

Publisert

Hele Jula-konsernet omsatte for 5,9 milliarder SEK, med et resultat på 638 millioner. Resultat og omsetning er på linje med tidligere år og er noe bedre enn forventet, skriver selskapet i en pressemelding.

- Resultatet tyder på finansiell styrke. Vi klarer å tjene penger i et tøft klima. Samtidig blir konkurransen stadig hardere, og det er mange utfordringer som vi må kunne takle på lang sikt. Resultatet gir oss bedre forutsetninger og handlingsrom for fremtiden, sier adm. dir. Per Jacobsen.

2015 var et turbulent år med mange faktorer som har vært ugunstige for Jula. Usedvanlig mange ekstraordinære hendelser har gjort planleggingen vanskeligere.

I sin virksomhet møter konsernet risikoer og usikkerhetsfaktorer som økt konkurranse, økte innkjøpspriser og endringer i valutakurser. Den økte dollarkursen har påvirket innkjøpsprisene, ikke minst i året som har gått, men denne effekten har man kunnet parere bl.a. gjennom prisjusteringer, reduserte innkjøpspriser og positive valutahandler i ulike finansinstrumenter. Dette har brakt med seg noen svært viktige engangseffekter.

- Vi jobber kontinuerlig med valutaen og råvareprisene, og resultatet viser at vi har lykkes rimelig godt med det, sier Jacobsen.

Julas lønnsomhet skaper dessuten forutsetning for fortsatt vekst. I tillegg utvikles virksomheten med et nytt lojalitetsprogram for bedriftskunder, JulaPro, samt utvikling av e-handel.

Gevinsten kommer også Julas medarbeidere til gode.

- Vi tar vare på våre engasjerte medarbeidere som gjør en svært god jobb hver eneste dag. Derfor føles det bra at vi har mulighet til å dele ut bonus for dette året også, avslutter Per Jacobsen.

Powered by Labrador CMS