Kasper Kiil, Project Manager i RELEX, ga deltakerne et innblikk i hvordan Coop Danmark bruker RELEX som planleggings- og optimeringsverktøy.

RELEX Live – en tankevekker og inspirasjon for morgendagens utfordringer

RELEX’ årlige seminar, denne gangen under det internasjonale konseptet RELEX Live, samlet mer enn 120 deltakere fra flere enn 40 ulike bedrifter på Gamle Museet i Oslo den 7. november.

Publisert

RELEX Live er blitt møteplassen for engasjerte eksperter innen Retail and Supply Chain Management og i år fikk de virkelig tatt tempen på industrien og fremtidsutsiktene i bransjen.

Årets arrangement ble ledet av Andreas Wold og Mikko Hartikainen, og dagens faglige program hadde hovedfokus på hvordan aktørene i handelsbransjen kan løse de stadig raskere endringene i kjøpemønstre og kundeadferd ved å endre måten man jobber på og ta i bruk smarte verktøy.

Erik Fagerlid, retailekspert, rådgiver og anerkjent foredragsholder, innledet RELEX Live med foredraget «Retail er tøffere enn aldri før - Hva skiller vinnerne fra taperne?». Erik engasjerte lytterne med gode eksempler på hvordan forbrukerne stadig velger nye kanaler og hvordan de dyktigste handelsbedriftene sørger for å ha kundefokus og tenker fremover gjennom stor fleksibilitet i sin verdikjede. – Et høydepunkt for mange av deltakere.

I dagens andre innlegg ga Kasper Kiil, Project Manager i RELEX oss et innblikk i hvordan Coop Danmark bruker RELEX som planleggings- og optimeringsverktøy. Med deres 6 DCs og 1100 kampanjeintensive butikker, har Coop Danmark oppnådd svært gode resultater og redusert matsvinnet betydelig. Samtidig er hylleservicegraden i butikkene økt gjennom å balansere gode prognoser for kundeetterspørsel med inngående varestrøm og gjennomgående deling samt bruk av informasjon i hele deres verdikjede.

Mangel på informasjonsdeling gjennom verdikjeden er et tilbakevendende og kjent problem. Mathias Holm, Supply Chain Director i Brynild Gruppen, er en av de som engasjerer seg for å bedre dette. I sitt innlegg: «Forskningsprosjektet DigiMat – Smarte, transparente og bærekraftige verdikjeder for mat», forklarte han hvordan dette prosjektet skal måle effekten av samarbeid og informasjonsdeling mellom aktører i dagligvarehandelen i Norge og hvordan bedre resultater kan oppnås ved bruk av moderne teknologiløsninger.
I prosjektet inngår deltakere fra alle ledd i verdikjeden i dagligvare-Norge i tillegg til teknologileverandører som RELEX. Forskningsrådet er involvert sammen med NTNU og andre forskningsmiljøer i Norge og Danmark. Vi er sikre på at dette prosjektet vil bli fulgt med argusøyne av hele dagligvarebransjen fremover.

Ida Myran, Director Sales Operations i RELEX Solutions, sa at man for å vinne i retail må sørge for at IT’en både er «Autonomous» og «Adaptive».

Ida Myran, Director Sales Operations i RELEX Solutions, unnlot å spekulere for mye i hva morgendagen bringer av utfordringer. Hun påpekte at det er toppledelsens ansvar i de representerte selskapene å finne ut av dette. Noe deltakerne heller burde vedkjenne seg er ansvaret for å velge fleksible IT-løsninger som kan tilpasses ulike fremtidsscenarioer. Hun siterte RELEX' overbevisning om at for å vinne i retail må selskapene sørge for at IT’en deres er både «Autonomous», gjennom å sette Pragmatisk AI til å automatisk tilpasse seg ny informasjon, og «Adaptive», det vil si at den har fleksibilitet nok til å kunne reflektere selskapets strategi til enhver tid. Hun påpekte at vi ofte ikke tenker på fleksibilitet som noe verdifullt, men at å rigge seg opp i dag for å være fleksibel i morgen kan bety liv eller død for retailkjeder.

Jon Bjorne, Replenishment Team Manager og Johan Tillybs, Logistics Controlling Manager i MediaMarkt Sverige, skapte stort engasjement fra salen med sin historie med RELEX. MediaMarkt er en betydelig aktør som nr. to på hjemmeelektronikk i verden med over 1000 varehus i Europa, fordelt på 15 land. Jon og Johan delte åpent om selskapets vareforsyningsreise fra nærmest manuelt arbeid til automatiserte prosesser med RELEX. De kunne vise til imponerende resultater av implementeringen, men delte også ærlige erfaringer og tanker om hva som må være på plass før man tar i bruk en avansert vareforsyningsløsning i en internasjonal kjede i konstant endring. De fleste tilhørerne satt igjen med stikkord som fleksibilitet og «Future Proof».

Jon Bjorne er Replenishment Team Manager i MediaMarkt Sverige.

Det offisielle programmet for RELEX Live ble avsluttet med et kort innlegg av Stefano Scandelli, Senior Vice President Sales i RELEX som gav et innblikk i RELEX og fremtidstenking. Med all informasjon fra dagen ble mange av deltakerne igjen utover ettermiddagen for videre samtaler, diskusjoner og erfaringsutvekslinger.

RELEX takker alle fremmøtte for deres deltakere, våre engasjerende foredragsholdere og ser frem til RELEX Live 2020 – årets møteplass for eksperter innen Retail and Supply Chain Management.

RELEX Live samlet mer enn 120 deltakere fra flere enn 40 ulike bedrifter på Gamle Museet i Oslo.
Powered by Labrador CMS