Anne-Cecilie Kaltenborn: – NorgesGruppens vekst holdes oppe av konkurranseskadelig prisdiskriminering. (Foto: NHO Service og Handel)

‘NorgesGruppen kan ha 50 % av markedet i 2024’

– Dramatisk, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel. Allerede om fire år kan NorgesGruppen kontrollere over halvparten av det norske dagligvaremarkedet, viser beregninger NHO Service og Handel har gjort.

Publisert

– Vi ser nå en dramatisk utvikling der forbrukeren kommer til å stå igjen som taperen, sier adm.dir. Anne-Cecilie Kaltenborn.

Torsdag offentliggjorde Nielsen markedsandelene til de norske dagligvarekjedene for 2019. NorgesGruppen har 43,7 prosent av omsetningen i markedet, en økning på 0,5 prosentpoeng fra 2018. Ett prosentpoeng markedsandel tilsvarte en omsetning på ca. 1,8 milliarder i 2019.

‘Enorm forhandlingsmakt’

Bunnpris kjøper inn en stor andel av sine varer fra NorgesGruppen. Over 46 prosent av innkjøpte varer til norsk dagligvaremarked forhandles av NorgesGruppen, når dette innkjøpsvolumet medregnes. Dette gir en enorm forhandlingsmakt. Fortsetter økningen i markedsandeler i lik takt som de foregående årene, når NorgesGruppen en andel på 50 prosent av innkjøpet til norsk dagligvare i løpet av 2024.
– Utviklingen er alvorlig, men dessverre ikke overraskende, sier Kaltenborn.

‘Konkurranseskadelig prisdiskriminering’

– NorgesGruppen har vokst kraftig gjennom to tiår og veksten holdes oppe av konkurranseskadelig prisdiskriminering, noe Konkurransetilsynet avdekket før jul 2019. Nå står de snart for 50 prosent av innkjøpene. Dersom utviklingen fortsetter, ender vi raskt opp med et monopol eller duopol. Nå setter vi vår lit til at Konkurransetilsynet og Regjeringen legger ytterligere trykk på arbeidet som er igangsatt med å forsøke å stanse denne uheldige utviklingen, sier hun.

Powered by Labrador CMS