Fire terminalprosjekter skal tredoble PostNords kapasitet. Her fra Hanekleiva i Drammen.

PostNord tredobler kapasiteten for å møte netthandelsveksten

PostNord Norge investerer én milliard kroner i nye terminaler for å møte veksten i netthandelen. Fire nye terminalprosjekter i Drammen, Bergen, Langhus og Trondheim skal til sammen kunne sortere 550.000 pakker i døgnet.

Veksten i netthandelen har snudd opp ned på logistikkmarkedet, melder PostNord. Fra å frakte store kvanta mellom bedrifter er hovedoppgaven i dag å frakte varer fra netthandelsbedrifter til forbrukerne.

Robin Olsen er administrerende direktør i PostNord Norge.

Netthandelen har økt jevnt og trutt i ti år, men under covid-19 skjedde det et sprang: Pakkevolumet økte med 40 prosent over natten og veksten er blitt liggende på det nivået under pandemien. PostNord tror veksten i netthandelen vil fortsette på et høyt nivå etter at pandemien er over.

— PostNord skal investere for å kunne møte nordmenns nye digitale vaner, slik at pakkene skal komme raskt, trygt og mest mulig miljøvennlig frem, sier Robin Olsen, administrerende direktør i PostNord Norge.

Den viktigste forutsetning for å klare veksten og konkurransen med andre aktører er å kunne sortere pakker på en effektiv måte. Derfor investerer PostNord Norge nå i sorteringsanlegg i Bergen, Drammen, Trondheim og Langhus. Dette vil medføre at den totale sorteringskapasiteten vil ligge på cirka 550 000 pakker i døgnet i 2024, noe som er nesten en tredobling fra 2020.

— Hovedmengden av pakker kommer inn til Oslo med båt eller trailere. Derfor er det viktig å ha stor sorteringskapasitet rundt Oslo. Kapasiteten på Alfaset-terminalen i Oslo er sprengt, derfor utvides Langhus fra en mellomstor terminal med en kapasitet på cirka 50 000 pakker i døgnet til en stor terminal som kan håndtere 150 000 pakker i døgnet. I Drammen, på andre siden av Oslo, bygges det er helt ny terminal som også skal kunne sortere 150 000 pakker i døgnet, sier Olsen.

Pakker som skal til Midt- og Nord-Norge skal kjøres rett til Trondheim og sorteres der. Terminalen der utvides til å kunne sortere 100 000 pakker i døgnet.

Alfaset blir et hovedsenter for godsleveranser mellom bedrifter og frakt med jernbanen.

Mer netthandel gir mer varetransport, men mindre persontransport.

Nullutslipp i byene fra 2025

Mer netthandel gir mer varetransport, men mindre persontransport, fordi folk ikke behøver å kjøre like ofte til butikker eller kjøpesentere. Det betyr at et større ansvar for miljøet legges på varetransportørene.

PostNord konsernet skal fjerne klimagassutslipp innen 2030. I de store byene er målet å bli utslippsfrie allerede i 2025. Det vil bli tatt i bruk flere og flere elbiler hvert år fremover.

På lengre strekninger er målet å bruke mest mulig jernbane. I tillegg vil tunge biler gradvis bli byttet ut med nullutslippsløsninger.

— Den varslede økning i CO2-avgiften til 2 000 kroner per tonn vil gjøre det enklere å forsvare investeringer i utslippsfrie løsninger, men vi vil trenge effektive støtteordninger for å få dette gjennomført raskt, avslutter Olsen.

Powered by Labrador CMS