Under pandemien har antall hjemleveringer doblet seg.

PostNord bedrer både omsetning og resultat

PostNord hadde en positiv resultatutvikling i Q1, både konsernet og selskapet i Norge. Antall hjemleveringer er doblet gjennom pandemien. Terminalen på Langhus utvides.

Publisert

PostNord-konsernet

Konsernet som helhet kan glede seg over økte inntekter og en bedret lønnsomhet i første kvartal. Inntektene økte forsiktig til 9.507 MSEK, en organisk vekst på 0,2%.

Driftsresultat (EBIT) nesten doblet seg til 314 MSEK. Forbedringen synes best på bunnlinja som økte fra 56 MSEK i fjor til 263 MSEK for Q1 i år.

Annemarie Gardshol, konsernsjef PostNord, uttaler:

– Årets første kvartal kan deles inn i to faser: før og etter spredning av korona-viruset i Norden. Fram til midten av mars var utviklingen tydelig positiv, og samlet sett er kvartalets inntekter på nivå med året før. Driftsresultatet utgjorde 314 (162) millioner svenske kroner, noe som er en forbedring, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Det er også tilfredsstillende gitt den rådende korona-situasjonen. Effektiviseringsprogrammene gjennomføres etter planen, noe som setter oss i posisjon for fremtiden. Vi fortsetter å vokse innen e-handelslogistikk og vi ser en tilbakevending av brevkunder fra konkurrenter.

Resultatforbedring også for PostNord Norge

Robin Olsen er adm. dir. i PostNord Norge.

Den norske virksomheten fikk Inntekter på 1.100 MSEK en organisk vekst på 5,8 % (justert for valutaeffekter). Driftsresultat (EBIT) endte på 24 MSEK en forbedring på 14,2 % (justert for valutaeffekter).

Robin Olsen, adm. dir. for PostNord:

– Vi ser en fortsatt sterk positiv inntekts- og resultatforbedring i den norske virksomheten i takt med det økende logistikk- og netthandelsbehovet i det norske markedet. Kvartalet var preget av en sterk vekst på 15,6 % innenfor privatleveringer (B2C). Dette har forsterket seg ytterligere etter korona-situasjonen fra midten av mars med en dobling av antall hjemleveringer. Vi har derfor lansert en trygg hjemleveringsløsning uten krav til kvittering fra mottaker. Kapasiteten for hjemlevering er tidoblet, gjennom at sjåfører som normalt kjører til butikk, nå også kan levere hjem på dagtid. I 2020 vil vi utvide vår terminal på Langhus med 10.000 m2 som sammen med en utvidet kapasitet på våre hentesteder, øker den totale norske kapasiteten til 250.000 pakker daglig.

Powered by Labrador CMS