- Når samfunnet normaliserer seg og smitten avtar, er det sannsynlig at netthandelsveksten vil avta. Netthandelen vil fortsette å øke, men vi vil få en kortere nedadgående kurve i trenden, sier PostNords netthandelsekspert Victoria Rummelhoff.

– Kortvarig nedgang vil ikke endre langtidsveksten for netthandelen

PostNord spår i Netthandelsbarometeret at netthandelen kommer til å avta noe målt mot fjoråret, for så å stige igjen.

Publisert

Over sommeren og utover høsten 2021 er det sannsynlig at netthandelsveksten vil avta, og vi kan til og med kanskje se en nedgang fra samme måned i 2020. Men, dette betyr ikke at det ikke vil være vekst, da våre forbrukervaner tilsier at netthandelen er en naturlig del av våre nye handelsvaner etter pandemien.

Det kommer frem i Netthandelsbarometeret som inneholder blant annet; varehandelsstatistikk, nøkkelindikatorer fra markedet, spørreundersøkelser og forbrukertrender, samt interne nøkkeltall fra PostNord.

- Når samfunnet normaliserer seg og smitten avtar, er det sannsynlig at netthandelsveksten vil avta. Netthandelen vil fortsette å øke, men vi vil få en kortere nedadgående kurve i trenden. Samtidig er det nærliggende å tro at forbrukerne har endret sine netthandelsvaner, hvor vi ser at flere over 60 år handler mer på nett – i tillegg til at småbarnsforeldre også i større grad enn tidligere netthandler mer, sier PostNords netthandelsekspert Victoria Rummelhoff.

- Det er nok flere forbrukere som kommer til å være lei hjemmene sine og ønsker å komme seg ut. Da er det naturlig å handle mer i butikker når samfunnet åpner igjen. Hvor fort normalisering skjer avhenger av smitteutviklingen og vaksineringen av befolkningen, sier Rummelhoff.

Flere forbrukere har lagt til seg netthandlesvaner som vil fortsette utover 2021, uansett hvordan pandemien utvikler seg.

Spørreundersøkelsen i netthandelsbarometeret viser blant annet at:

• 1/3 norske forbrukere som handlet julegaver på nett gjorde det fordi det er mer praktisk eller tidsbesparende

• 1/3 av de som handlet på nett gjorde det på grunn av bedre utvalg og pris

• 1/3 norske forbrukere handlet på nett for å redusere smitte eller følge smittevernstiltak

- Flest nordmenn handler på nett enten fordi det er praktisk og tidsbesparende, eller fordi nettbutikkene har bedre utvalg og lavere pris. Disse argumentene vil ikke svekke seg. I tillegg legger nordmenn igjen like mye i utenlandske nettbutikker som i de norske, noe som betyr at man ikke nødvendigvis finner de samme produktene når man er på kjøpesenteret, forteller Rummelhoff.

- Vi gjorde et digitalt sprang i 2020, og mange eldre handlet på nett for første gang - flere av disse direkte som følge av COVID-19. Selv om hver tredje forbruker oppgir COVID-19 som hovedårsaken for netthandelen, vil vi ikke se 30% nedgang i netthandelen etter pandemien på grunn av endringene i forbrukervanene. I tillegg så vil økt hjemmekontor etter pandemien ha positiv effekt på netthandelen, sier Rummelhoff.

- Derfor blir 2021 et spennende år for å se hvilke varige endringer pandemien får på måten vi handler og jobber. En av usikkerhetene for 2021 er i hvilken grad kurven snus, slik at tjenestekonsumet igjen blir større enn varekonsumet, avslutter Rummelhoff.

Powered by Labrador CMS