Posten ruller ut Pakkebokser.

42 % vekst i netthandelen ga resultatvekst for Posten

Svært høyt aktivitetsnivå i netthandelen har gitt Posten klar framgang.

Publisert

Postens justerte driftsresultat per tredje kvartal ble 818 mill. kroner, en forbedring på 288 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

- Posten har vokst på flere viktige forretningsområder i år og vi avslutter tredje kvartal med solid resultatfremgang. Økt etterspørsel etter våre logistikktjenester og ekstraordinært høyt aktivitetsnivå i netthandelen gir oss god vekst og positiv resultatutvikling. Vi høster av vår nordiske posisjon som er blitt forsterket gjennom etablering av landsdekkende utleveringsnettverk for pakker i Sverige og Danmark, kapasitetsutvidelser på terminaler og utvidet tjenestetilbud for hjemlevering. Vår nordiske konkurransekraft er kraftig styrket, sier Tone Wille som er konsernsjef i Posten.

42 prosent vekst i netthandelen

Koronapandemien har påvirket utviklingen i logistikkmarkedet og netthandel til privatmarkedet har vært på rekordhøye 42 prosent hittil i år (E-handelsvolumet siste 12 måneder økte med 33 prosent). Logistikksegmentet hadde en betydelig resultatfremgang med 410 mill. kroner. Postsegmentet fikk en resultatnedgang på 229 mill. kroner, som følge av forsterket volumfall. Adressert post har gått ned med 19 prosent hittil i år og uadressert post har falt med 27 prosent.

Tone Wille er konsernsjef i Posten Norge.

Omleggingen til brevomdeling annenhver dag fra 7. juli ble gjennomført på en god måte og det er opprettholdt høy leveringskvalitet med 93,5 prosent i 3. kvartal. Fortsatt omdeles pakker i postkassen hver dag i store deler av landet, og aviser distribueres i distriktene hver dag i henhold til avisavtalen med Samferdselsdepartementet. Posten har utvidet kapasiteten på hjemlevering av pakker, mens postreklame i noen grad kjøres ut på søndager for å møte kundenes behov.

"Urban home delivery"

Terminalkapasiteten er utvidet i København, Kolding, Gøteborg og Stockholm. I løpet av 2021 vil den første fasen av Postens storstilte utrulling av Pakkebokser bli fullført. Posten og Bring vil da ha tilgang til 4 000 pakkebokser i Norden og bli den logistikkaktøren som tilbyr flest pakkebokser.

I flere store byer er tjenesten «urban home delivery» blitt lansert. Det er raske og grønne hjemleveranser hvor kundene kan følge sine leveranser i sanntid og kjøpe tilleggstjenester i et nytt digitalt grensesnitt. Leveransene hjem på døren skjer fossilfritt i bykjernene i Stockholm, Gøteborg og Malmø. Tilbudet vil det kommende året bli lansert i flere andre nordiske byer.

Powered by Labrador CMS