Rykkinn senter var det første som fikk veivisningsskilt for kjøpesenter, etter en seks år lang kamp i regi av Bærum handels- og servicebedrifters forening. Flere skilt er kommet til rundt omkring i landet, men mange har også fått avslag.

Veivisningsskiltet "Kjøpesenter" tillatt noen steder, avslått på andre

Bruk av veivisningsskiltet "Kjøpesenter" er blitt tillatt oppsatt flere steder i landet, i hovedsak på veier som ikke har status som motorvei/motortrafikkvei.

Av Odd Henrik Vanebo

Det er overingeniør Helge Stabursvik i Statens Vegvesen, avdeling for transportforvaltning i Trondheim, som opplyser dette til Retailmagasinet. Han poengterer at offentlige veivisningsskilt ikke skal ha som hovedmål å markedsføre virksomheter, men gjøre lettere for ukjente trafikanter å finne fram.

Helge Stabursvik

– På serviceskilt langs motorvei skal det bare tillates servicesymboler for trafikantenes umiddelbare behov, som f.eks. bensinstasjon, toalett, rasteplass og spisested anlagt primært for å betjene den aktuelle vegen. Virksomhetsvisning langs motorvei og motortrafikkvei bør bare unntaksvis tillates, og avgrenses til visning til virksomheter med svært mange ukjente besøkende. Ellers er hovedregelen at slik skilting skal supplere geografisk visning for at ikke skiltmengden skal bli for stor, sier Stabursvik.

Skiltet til Oslo Fashion Outlet Vestby er plassert ved rampene fra E6, altså ikke ute ved selve motorveien.

De har avslått bruk av symbol 790.16 (handlevognsymbolet) fire ganger, hovedsakelig begrunnet med dette.

– Vi har tillatt bruk av veivisningsskilt "kjøpesenter" o.l. eller symbol 790.16 enkelte plasser på veier som ikke er motorvei/motortrafikkvei. Det må uansett søkes i hvert enkelt tilfelle, og alle søknader blir vurdert individuelt, sier Helge Stabursvik.

Både godkjente og avslåtte

Benedicte Petersen, informasjonsmedarbeider i Statens vegvesen, Transport og samfunn, har for Retailmagasient laget en liten oversikt over veivisningsskilt til kjøpesentre og handelsparker pr. dags dato:

Vedtatt: Fauske handelspark – ligger utenfor sentrum og for seg selv.

Avslag: Kjøpesenteret Amfi i Alstahaug – ligger i sentrum og det er derfor bare skiltet til sentrum.

Avslag: Kjøpesenteret på Leira synes fra veien og det er skiltet inn til næringsområde.

Unni Bukkøy Lodden, Statens vegvesen, presiserer at hun ikke har oversikt over søknader om veivisningsskilt til kjøpesenter andre steder i landet enn det området hun har ansvaret for, som er Oslo, tidligere Akershus og Østfold.

Unni Bukkøy Lodden

– Vi har nylig skiltet til Oslo Fashion Outlet Vestby fra rampene fra E6, ikke ute på E6. Jeg kjenner også til at Østerås senter har søkt og fått godkjent visning i siste kryss med fylkesvei (Nordveien), forteller hun.

Amfi Eidsvoll har søkt om visning fra E6, men har fått avslag.

Fornebu senter har søkt om skilting fra E18, men har fått avslag.

– Bruk av veivisningsskiltet "Kjøpesenter" er tillatt oppsatt flere steder, hovedsakelig på veger som ikke er motorvei/motortrafikkvei, understreker Bukkøy Lodden.

Powered by Labrador CMS