Tvedtsenteret har en kombinasjon av tradisjonelle sykkelstativer og såkalte ‘Cyc-Lok’-bokser.

Fremtidsrettet investering i sykkelparkering

Tvedtsenteret har investert i innendørs sykkelparkering for å imøtekomme behovet stadig flere kollektivreisende kunder har. Det er fremtidsrettet også i et bærekraftperspektiv.

Av Odd Henrik Vanebo

– I forbindelse med utviklingen av senteret de siste årene har vi valgt å sette ekstra fokus på de syklende og de kollektive gjestene våre, sier senterleder Jarleif Tvedt til Retailmagasinet.

Noe som ikke nødvendigvis innebærer at færre kunder kommer med bil.

– Nei, vi har absolutt ikke glemt de som kommer med bil og har fortsatt godt med parkeringsplasser. Men det stadig økende volumet av syklende og folk som tar bussen, gjør at vi ønsker å sette fokus på disse. I tillegg har vi fått sykkelstamveien som nærmeste nabo, som på sikt vil gjøre det enkelt å bevege seg på sykkel både fra Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg til Forus, forklarer senterlederen.

Samarbeid med kommunen

Tvedt poengterer at det også ligger bærekraftstrategi i beslutningen:

– Det å velge sykkelen er ofte noe man velger istedenfor bilen, og da ser vi at å senke terskelen for å velge sykkel er viktig. Derfor har vi lagt inn dette som et tilbud.

Jarleif Tvedt: – Sykkelparkeringen et samarbeid med Stavanger Kommune, hvor vi har tatt investering og de skal drifte anlegget.

– Selve investeringen i sykkelparkeringen isolert sett er ikke noe vi klarer å regne hjem, men det er heller ikke tenkt som en investering vi skal regne hjem på tradisjonell måte. Dette er et tilbud vi ønsker å sette fokus på, og håper at kommer både leietakere og besøkende til gode.

– Jeg vil også nevne at det er et samarbeid med Stavanger Kommune, hvor vi har tatt investering og de skal drifte anlegget.

Vinner ‘det første salget’

– Samtidig tror vi at det å legge til rette for både ansatte og kunder er noe som lønner seg i det lange løp. Forus er og blir midtpunktet for regionen vår, med 40.000 ansatte og over 2.500 bedrifter er sykkel og kollektiv et viktig satsingsområde.

– I tillegg til et godt spekter av butikker har vi også godt med parkeringsplasser. Vi ligger med kollektiv-0aksen midt gjennom senteret og har nå sykkelstamveien bare noen meter fra senteret. Blir vi det foretrukne senteret for våre kunder, har vi vunnet ‘det første salget’, fastslår senterlederen.

Slik fremstår Tvedtsenteret etter ombyggingen.

Enkel å bruke

Et vidløftig opplegg for kunder som kommer syklende?

– Nei, sykkelparkeringen er ganske enkel å bruke, forklarer han.

Det er en kombinasjon av de tradisjonelle sykkelstativene hvor man enkelt kan låse sykkelen fast, og såkalte «Cyc-Lok»-bokser som er i bruk på stadig flere steder.

– Om man har en sykkel man er ekstra glad i, har sykkeltøy man ønsker å henge fra seg eller rett og slett har glemt sykkel-låsen, er det veldig greit å kunne benytte en av disse, sier Tvedt.

Disse opererer man ved hjelp av en app på telefonen, og man kan åpne og lukke skapet uten å avbryte ‘parkeringen’.

Kostnaden er 10 kroner for 12 timer, og prisen går opp noe etter dette. Om man står parkert i 24 timer koster det 50 kroner.

Flere investeringer

Det er gjort flere investeringer på Tvedtsenteret den senere tiden.

I forbindelse med ombyggingen er det kommet til et nytt og flott inngangsparti.

I forbindelse med ombyggingen av senteret de siste årene, har de fått et nytt og flott inngangsparti. I tillegg kommer AIR by Bolder opplevelsessenter innendørs, og nå altså også sykkelparkering som et ekstra tilbud.

– Tvedtsenteret er og skal være et sted som er lett å nå både med bil, sykkel, buss og til fots. Det gjenspeiles i besøkstallene at vi er et populært mål for handel, dessuten for bespisning og aktivitet, avslutter Jarleif Tvedt med styrke.

Powered by Labrador CMS