Hovedinngangen til Værste kjøpesenter på Værstetorvet i Fredrikstad.
Hovedinngangen til Værste kjøpesenter på Værstetorvet i Fredrikstad.

Værsteområdet i Fredrikstad: Utstillingsvindu for moderne handel

– Utviklingen av Værsteområdet er et av de største byutviklingsprosjektene i Norge, og det at handel er en så sentral del, er et særskilt poeng all den tid retail gjennomgår så store endringer. På denne måten kan dette prosjektet bli et utstillingsvindu for moderne handel hvor også storvareaktører får plass i sentrum.

Publisert

Det sier Magnus Fredriksen, som leder Eiendom og Forvaltning i Scala Eiendom, til Retailmagasinet.

Magnus Fredriksen
Magnus Fredriksen

– Krogh Optikk og Jernia er siste tilskudd til senteret som skal åpne i Fredrikstad i 2023/2024. Fra tidligere har vi signert Coop OBS, Sport 1, Elkjøp, Apotek 1, Jernia, Gant, Kitch’n, restaurantkjedene Jordbærpikene og Sabrura, samt åtte–ti andre aktører.

Byutviklingsprosjekt

Prosjektet er en del av utviklingen av Fredrikstad Sentrum og Værsteområdet, som er gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted, og består av:

• Værstetorvet Syd, som består av 30.000 m2 handel, 250 leiligheter og 15.000 m2 parkering.

• Værstetorvet Nord, som består av 4–6.000 m2 handel og kontorlokaler, samt 60 leiligheter.

– Totalt vil det bli plass til 70–80 butikker, serveringskonsepter og servicefunksjoner og det vil etableres en felles Bygarasje under de to delprosjektene. På omkringliggende tomter til prosjektet er det i dag etablert 600 studenthybler, Høyskolen i Østfold, Helsehuset Fredrikstad (37.000m2), hovedkontor for Nav Fredrikstad, boliger og kontorarbeidsplasser, opplyser Fredriksen.

Byggestart i høst

– Når vi nå har oppnådd nødvendig utleiegrad på handelsdelen av prosjektet går vi i gang med boligsalget nå i mai. Boligprosjektet har 900 interessenter på liste p.t og vi forventer byggestart i høst og ferdigstillelse til jul 2023/påske 2024.

Det er Griff Arkitektur som har stått for reguleringsarbeidet og hatt ansvar for bygrepet/fasader, mens Radius Design er interiørarkitekt. Dette er to moderne og fremoverlente arkitektkontorer som har svart godt opp på de ambisjonene vi har med et slikt sentrumsbasert prosjekt.

Overiktsbildet viser Værstetorvets beliggenhet midt i den delen av Værsteområdet som er nærmest sentrum i Fredrikstad. Handelen er delvis nedgravd som muliggjør boligprosjektet på taket.
Overiktsbildet viser Værstetorvets beliggenhet midt i den delen av Værsteområdet som er nærmest sentrum i Fredrikstad. Handelen er delvis nedgravd som muliggjør boligprosjektet på taket.

Kjøpesenteret største aktør

– Handelens plass i utviklingen av det gamle verftsområdet?

– Når ambisjonen er å skape by, så er det kombinasjonen av bolig, kontor og handel som gir området bymessig karakter. Handel er her helt sentralt. Gjort riktig skaper handel liv i gatene og lys i vinduene, samtidig som prosjektets størrelse har potensial til å trekke større andel av den lokale handelen inn til byen igjen, sier Fredriksen entusiastisk.

Tomten som huser prosjektet ligger plassert med direkte adkomst fra gangbroen som går over til Stortorvet og bryggepromenaden i Fredrikstad Sentrum, og er den siste ledige tomten i sone 1 av det større Værsteområdet. Videre ut på det gamle verftsområdet er det konkrete planer for videregående skole, byarena og 3–4.000 boliger.

– Det er det største enkeltprosjektet i Fredrikstad i moderne tid, og har som målsetting å bidra til et større, mer levende og mer urbant bysentrum. Også er det moro å registrere at det allerede i dag er flere mennesker som har sitt daglige virke på området enn det var i verftets glansdager på 70-80 tallet.

Godt markedsgrunnlag

– Markedsgrunnlaget?

– Meget godt. Fredrikstad er Norges 6. største byområde og har de siste årene vært i toppen av befolkningsveksten i landet. I det naturlige markedsområdet er det 135.000 bosatte innbyggere i tillegg til et betydelig hyttemarked med 12.000 registrerte hytter, svarer Magnus Fredriksen

Powered by Labrador CMS