Fall i forbrukertilliten

Etter et oppsving i april, faller forbrukertilliten igjen i mai.

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) har variert mellom minus 0,5 poeng (januar) og minus 3,8 poeng (mars) så langt i år. Siden aprilmålingen har CCI falt med 1,5 poeng, og den er nå på minus 3,2 poeng, viser den siste målingen til Opinion. CCI er 4,6 poeng lavere enn for ett år siden. Forbrukertillitsindeksen var markant lavere i andre enn i første halvår i fjor.

– Mens indikatoren for tilliten til landets økonomi om 12 måneder trakk den samlede forbrukertilliten opp i forrige måned, er det denne indikatoren som går mest tilbake i mai, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

– Indikatorene for egen økonomi nå og om 12 måneder holder seg på omtrent samme nivå som i april, mens forventningene til innkjøp av større forbruksgoder de kommende 12 måneder faller markant, om enn ikke like mye som tilliten til landets økonomi.

– Kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for å kjøpe større forbruksgoder, bil og bolig, faller i likhet med CCI i mai.

Powered by Labrador CMS