Løft for forbrukertilliten etter markant fall i september

Tilliten til norsk økonomi øker igjen etter fall juni til september.

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) falt i september til sitt laveste nivå siden februar 2017. I oktober øker den igjen, tilbake til nivået for juni, juli og august – til 7,2 poeng, en økning på 1,7 poeng, viser den ferske oktobermålingen til Opinion. CCI er nå 1,9 poeng lavere enn på samme tid i fjor. Tendensen for forbrukertilliten har vært fallende i årets tre første kvartal. Usikkerhet knyttet til internasjonale handelsavtaler, proteksjonisme og konsekvensene for Europa og Norge er blant påvirkningsfaktorene.

Siden forrige måling har reaksjonene på Norges Banks økning av styringsrenten til 0,75 prosent fått synke inn, og målingen som ligger til grunn for oktobertallene er gjennomført samme uke som forslaget til statsbudsjett for 2019 ble lagt frem.

– Det er først og fremst indikatorene tilliten til landets økonomi om 12 måneder og sannsynligheten for sparing og formuesøkning om 12 måneder som trekker hovedindeksen opp i oktober. Begge delindekser øker markant, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

– Det er imidlertid slik at det fortsatt er flere som tror landets økonomi vil være dårligere enn bedre om 12 måneder. For fjerde måned på rad er denne indikatoren negativ. Før den ble negativ i juli, hadde den vært positiv siden januar, med en fallende tendens før sommeren, sier Høidahl i Opinion.

Det er relativt små endringer i tilliten til egen økonomi om 12 måneder. Indikatoren er fortsatt på et lavere nivå enn i årets første måneder.

– Når det gjelder spareindeksen, falt den markant fra august til september, kanskje som en konsekvens av den varslede renteøkningen, men den øker igjen i oktober og ligger nå omtrent på gjennomsnittet av målingene som er gjennomført så langt i år, sier Henrik Høidahl i Opinion.

Powered by Labrador CMS