Consumer Confidence Index (CCI): Veide nettotall for perioden mai 2007 – september 2018. (Graf: Opinion)

Forbrukertillit på lavt nivå

Forbrukertilliten er pr. september på sitt laveste nivå siden februar 2017, fremgår det av den ferske Consumer Confidence Index (CCI) fra Opinion.

Publisert

Tilliten til landets økonomi faller for fjerde måned på rad:

  • Indikatoren knyttet til folks tro på landets økonomi var i juli negativ for første gang siden desember i fjor, og tilliten har falt ytterligere i august og september.
  • Vi må tilbake til begynnelsen av 2017, da oppsvinget begynte igjen etter en lengre sammenhengende periode med flere pessimister enn optimister, for å finne like svak tillit til landets økonomi.
  • Samlet sett gir en lavere forbrukertillit seg utslag i en lavere kjøpsindeks, en hovedindikator på sannsynligheten for å kjøpe større forbruksvarer, bil og bolig. Indeksen faller til sitt laveste nivå siden mai 2016.

Neste CCI kommer fredag 26. oktober.

Om Forbrukertillitsindeksen (CCI)

  • CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.
  • Undersøkelsen gjennomføres månedlig, feltperioden for septembermålingen er 11. – 17. september.
  • Resultatene er basert på månedlige landsrepresentative utvalg (1000 intervjuer, 18 år og eldre).
  • Consumer Confidence Index (CCI) er et anerkjent internasjonalt mål på forbrukernes tillit, og brukes i alle EU-land.
Powered by Labrador CMS