Olav Thon har Norges seks største kjøpesentre, deriblant Strømmen Storsenter.
Olav Thon har Norges seks største kjøpesentre, deriblant Strømmen Storsenter.

To prosent vekst for Olav Thons kjøpesentre

I første halvår økte butikkomsetningen i Olav Thon-konsernets kjøpesentre i Norge og Sverige med ca. to prosent til 30 milliarder norske kroner.

Publisert

Olav Thon Gruppen eier og forvalter 91 kjøpesentre, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår Norges seks største kjøpesentre.

– Vi er relativt godt fornøyd med resultatet for første halvår. Våre virksomheter utvikler seg godt og vi vokser videre, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre, og fortsetter:

– Olav Thon Gruppens investeringer i første halvår var 1,6 milliarder kroner, og majoriteten av dette var i eiendomsprosjekter. Vi styrker kjøpesentrenes posisjon som sentrale møteplasser for handel og opplevelser, og stadig flere av våre hoteller åpnes i ny og tidsriktig drakt. I tillegg har vi over 400 boliger under oppføring for salg og utleie i Oslo-området og i Tromsø. Flere større byutviklingsprosjekter er under planlegging og vil komme de neste årene.

Kraftig økning av egenkapitalen

Olav Thon Gruppen oppnådde et resultat før skatter på 1,7 milliarder i første halvår.

I første halvår økte årlig leieinntektsnivå i eiendomsporteføljen med 45 millioner til 5,5 milliarder, og ledigheten falt til 2,3 prosent.

I første halvår økte konsernets egenkapital til 57 milliarder, og markedsverdien på konsernets eiendomsportefølje ved halvårsskiftet var 99 milliarder kroner.

– Innføringen av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS, i Olav Thon Gruppen medfører blant annet at konsernets eiendommer fra 2019 bokføres til markedsverdier. I forhold til halvårsrapporten for 2018 har dermed bokført verdi av eiendomsporteføljen økt fra 50 til 99 milliarder kroner, og konsernets egenkapital har økt med ca. 40 milliarder kroner til 57 milliarder, sier Sperre.

Powered by Labrador CMS