Illustrasjonen viser Diagonale-bygningene i Bjørvika som Olav Thon Gruppen eier sammen med HAV Eiendom AS. Bilde: Hav Eiendom/OTG/mir.no
Illustrasjonen viser Diagonale-bygningene i Bjørvika som Olav Thon Gruppen eier sammen med HAV Eiendom AS. Bilde: Hav Eiendom/OTG/mir.no

To prosent vekst for Olav Thon Gruppens kjøpesentre

Leieinntektsnivået i Olav Thon Gruppens norske kjøpesentre økte i 2017 med to prosent til 2,8 milliarder kroner.

Publisert

Butikkomsetningen økte med 1,0 prosent til 54,0 milliarder kroner, mens den organiske omsetningsveksten fra 2016 vurderes til ca. 2 prosent.

Leieinntektsnivået i konsernets ti kjøpesentre i Sverige økte med 9 prosent til 630 millioner svenske kroner. Butikkomsetning i kjøpesentrene økte med 4,7 prosent til 13,3 milliarder svenske kroner.

Rekord

Inntektene ble for hele Olav Thon Gruppen i fjor på 10,9 milliarder kroner, og resultatet før skatter økte til 2,3 milliarder kroner.

– 2017 var et svært godt år for Olav Thon Gruppen, og konsernets resultat før skatter økte med nesten 40 prosent til 2,3 milliarder kroner. Dette er ny rekord. Resultatveksten kan forklares av flere ting, blant annet økte resultater fra boligprosjekter som er ferdigstilt, økte leieinntekter fra eiendommene, en betydelig resultatvekst i Thon Hotels og lavere finanskostnader, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Ved årsskiftet eide Olav Thon Gruppen 78 kjøpesentre i Norge og Sverige og forvaltet 31 sentre for andre eiere.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet. Olav Thon Gruppen er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotellkjeder. 

Ved starten av 2018 hadde OTG 98 kjøpesentre i eie og forvaltning i Norge og 11 i Sverige. I 2017 var den den samlede butikkomsetningen i Norge 67,0 milliarder kroner, og i Sverige 13,3 milliarder svenske kroner.

I tillegg til kjøpesentrene eier Olav Thon Gruppen ca. 500 næringseiendommer i Norge og utlandet. Denne del av porteføljen består i hovedsak av kontor-og forretningslokaler sentralt i Oslo, samt hotelleiendommer i Norge og Brüssel.

Powered by Labrador CMS