Olav Thon Gruppen eier eller forvalter ni av Norges ti største kjøpesenter, deriblant Strømmen Storsenter.

2,1 prosent vekst for Olav Thons norske kjøpesentre i fjor

Olav Thon fikk en omsetningsvekst på 2,1 prosent for sine norske kjøpesenter i fjor, og 3,4 for de svenske.

Publisert

Olav Thon Gruppen er Norges største kjøpesenteraktør og eier eller forvalter ni av landets ti største kjøpesenter målt etter omsetning.

Ved årsskiftet eide og forvaltet Olav Thon Gruppen 90 kjøpesenter i Norge og Sverige. Av disse er 18 forvaltet for eksterne eiere.

Arne B. Sperre

Butikkomsetningen i 2019 økte med 2,1 % til 53,4 milliarder kroner for de norske sentrene som eies av konsernet. I Sverige økte butikkomsetningen med 3,4 % til 14,1 milliarder svenske kroner.

– Kjøpesentrenes betydning som sentrale møteplasser for handel og opplevelser er de senere år styrket både ved å utvide sentrenes vare- og tjenestetilbud og ved å oppgradere og fornye sentrene, sier Arne B. Sperre som er konserndirektør for finans.

Olav Thon Gruppen – som i tillegg til kjøpesentre også er tungt inne i næringseiendom, hoteller og bygging av boliger – oppnådde i 2019 et resultat før skatt på 4,2 milliarder kroner, hvorav 1,4 milliard av resultatet kommer fra verdiøkning på eiendomsporteføljen og fastrenteavtaler. Resultatet før verdiendringer og skatter ble 2,9 milliarder kroner, omtrent på nivå med foregående år.

– Olav Thon Gruppen fikk et godt resultat også i 2019 og har et solid økonomisk fundament for fremtiden. Vi hadde en god resultatutvikling i 2019, og tallene viser at våre virksomheter utviklet seg godt på tross av svak markedsutvikling for hoteller i Oslo-området og moderat vekst i norsk detaljhandel, sier Sperre.

– Konsernets egenkapital økte i 2019 til 59 milliarder kroner, og samlet verdi på eiendomsporteføljen var ved årsskiftet rundt 108 milliarder kroner. Ved samme tidspunkt var konsernets likviditetsreserve noe i overkant av 9 milliarder kroner, og Gruppen er svært godt posisjonert for svakere markedsutvikling for konsernets virksomhetsområder, legger han til.

Powered by Labrador CMS