Ingunn Midttun Godal
Ingunn Midttun Godal

Ny direktør i Mattilsynet

Ingunn Midttun Godal ble i dag utnevnt til ny administrerende direktør i Mattilsynet av Kongen i statsråd.

Publisert

– Mattilsynet har et viktig og verdifullt samfunnsoppdrag med å sikre trygg mat, trygt drikkevann og god velferd og helse hos fisk og dyr. Oppdraget vårt berører alle landets innbyggere og jeg gleder meg til jobben og til å samarbeide med både de ansatte og med næringene, sier Ingunn Midttun Godal.

– Jeg vil at vi i Mattilsynet skal oppleves som nysgjerrige, kompetente og tydelige. Det er viktig at vi forstår næringene og kjenner behovene til de vi er til for, og legger til rette med gode regler, veiledning og effektivt tilsyn, sier Midttun Godal.

Kunnskapsbasert og målrettet innsats

Endringer i befolkningens forventninger, i næringene og i samfunnet, stiller stadig nye krav til Mattilsynet. Mattilsynets strategi for de kommende årene gir en tydelig retning for hvordan tilsynet skal bli mer brukerorientert, datadrevet og kunnskapsbasert.

– Det er en rivende teknologisk utvikling i mange av næringene vi fører tilsyn med. Vi må selv være gode på å bruke de mulighetene digitale teknologier gir oss, og kombinere det med innsikten vi får fra fysiske tilsyn. Det vil gjøre oss bedre i stand til å rette innsatsen dit behovet er størst, og gjennom det sikre at maten er trygg og at dyra har det godt, sier Midttun Godal.

Rundt for å lytte og lære

– Nå gleder jeg meg til å reise rundt i landet for å lytte og lære, bli kjent med organisasjonen og møte de forskjellige næringene og samarbeidspartnere våre i både offentlig og privat sektor, sier Midttun Godal.

Kort-CV

Ingunn Midttun Godal er født 9. mars 1968. Hun er utdannet sivilingeniør fra Institutt for kjemiteknikk ved NTH 1992. Hun har deltatt på flere lederutviklingsprogrammer både nasjonalt og internasjonalt. Midttun Godal har hatt ledende stillinger i Det Norske Veritas (DNV), Mattilsynet, Klima- og forurensningsdirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Hun har siden 2016 vært ansatt i DNV GL Business Assurance.

Powered by Labrador CMS