YouGov har spurt nordmenn om hvordan de vil endre atferden etter pandemien.

Etter viruset: 6 av 10 vil kjøpe mer lokale produkter

Hvordan vil nordmenn endre atferd på den anden siden av korona-pandemien? YouGov har sett nærmere på hvordan forbrukerne ser på fremtiden.

Koronapandemien har skapt endrede og nye forbruksmønstre, men når pandemien er over vil nordmenns adferd være den samme som før eller vil de ha endret seg? Vi har spurt nordmenn hvordan de ser på fremtiden.

Hver tredje nordmann tror ikke at atferden deres vil ha endret seg som følge av koronaviruset. Spesielt menn er av denne oppfatningen (37% mot 26% av kvinner). Imidlertid er en større andel nordmenn (44%) uenig og tror at deres atferd vil være annerledes i fremtiden.

Generelt vil mange støtte lokale virksomheter mer, bruke kontanter mindre og kjøpe mer miljøvennlige produkter.

Nesten 6 av 10 vil gjøre mer for å støtte lokale virksomheter/kjøpe lokale produkter. Flest kvinner (62%) er enig i dette.

Andelen kontanter har vært nedadgående i Norge i mange år, og i dag ligger på rundt to prosent. Og med korona-pandemien er Norge kanskje enda raskere på vei mot det kontantløse samfunn. 4 av 10 er enig i at de vil bruke kontanter i mindre grad i fremtiden.

3 av 10 vil i mye større grad kjøpe miljøvennlige/bærekraftige produkter som følge av koronaviruset. Det er i sær kvinner (36%) og unge mellom 18-29 år (35%) som er enig i dette.

1 av 4 vil i mye større grad bruke nettbasert shopping/levering. Spesielt de 18-39 åringene vil bruke nettbasert shopping mer (36%). Halvparten av nordmenn vil imidlertid ikke bruke nettbasert shopping mer som følge av koronaviruset.

Powered by Labrador CMS