TRYGGERE HANDEL: Smittevernveiledningen bidrar til økt trygghet for alle som besøker kjøpesentre.
TRYGGERE HANDEL: Smittevernveiledningen bidrar til økt trygghet for alle som besøker kjøpesentre.

Ny smittevernveiledning for kjøpesentre

Standard Norge har i samarbeid med bransjen utviklet en smittvernveiledning for kjøpesentre. – De nye retningslinjene vil bidra til økt trygghet for alle som besøker kjøpesentrene, sier Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Den nye veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og gjelder for kjøpesentre og annen næringseiendom. Den angir smitteverntiltak og -rutiner for fellesområder som lekeområder, kundetoaletter, rulletrapper og parkeringsanlegg. Smitteverntiltak for butikkene er beskrevet i en egen veiledning for detaljhandelen.

Veiledningen bygger på den såkalte Covid-19-forskriften og er blant flere bransjespesifikke smittevernveiledninger som Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv.

Trygg handel

Representanter for Norsk Eiendom, Olav Thon Gruppen, OBOS og KLP Eiendom AS har deltatt i arbeidet med å utvikle veiledningen.

– Vi har et felles ansvar for å sikre en trygg handel. Gårdeiere har siden mars tatt smittevern på høyeste alvor, og et godt samarbeid med butikker og andre leietakere er viktig. Vi er glade for at vi har fått enighet om felles retningslinjer i den nye smittevernveiledningen. Det vil bidra til økt trygghet for alle som besøker kjøpesentrene, sier administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Tone Tellevik Dahl
Tone Tellevik Dahl

Hun understreker at de fleste kjøpesentre har gode rutiner allerede.

– God informasjon, antallsbegrensning på kunder, trygge bevegelsesmønstre for kunder og ekstra renhold, er noen av tiltakene bransjen i stor grad allerede har. Nå blir dette en standard som Norsk Eiendom anbefaler alle å følge.

Bakgrunn

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sier assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk.

Powered by Labrador CMS