– Den nye veilederen er viktig å etterleve for å ivareta smittevern i handelsnæringen, sier Linda Vist, bransjedirektør for Handel i NHO.
– Den nye veilederen er viktig å etterleve for å ivareta smittevern i handelsnæringen, sier Linda Vist, bransjedirektør for Handel i NHO.

Ny smitte­veileder for detalj­handel

En veileder for smitte­vern i detalj­handelen er utarbeidet av Norsk Standard på vegne av Helse­direktoratet, NHO Service og Handel og deres medlems­bedrifter.

Publisert

Linda Vist, direktør for bransje­foreningen Handel innenfor NHO Service og Handel, opplyser at veilederen er viktig å etterleve for å ivareta smittevern som beskrevet for handels­næringen. I stor grad er det snakk om kjente tiltak, og veilederen omtaler både kunder, ansatte og kontordrift. Desto viktigere er det at alle handels­aktører etterlever punktene.

Veilederen omtaler blant annet forhold som trengsel, oppmerking, pleksiglass, betalings­løsninger, håndhygiene, renhold og ikke minst hvordan ansatte bør oppføre seg. Den ventes snarlig frigitt av Standard Norge.

Kunder:

 • Unngå trengsel ved kassen eller i lokalet. Vurder innføring av adgangskontroll eller køordning.
 • Vurder å opprette merking på gulvet i lokalet for å sikre avstand mellom kundene. Kunder kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko.
 • Det skal legges til rette for at kunder og besøkende skal holde minst 1 meter avstand til andre. Pleksiglass kan vurderes som ytterligere tiltak ved for eksempel kasser og ved enden av pakkebord.
 • Legg til rette for kortbetaling eller andre elektroniske betalingsløsninger. Kontant betaling kan imidlertid ikke forbys eller nektes.
 • Legg til rette for god håndhygiene.
 • Kontaktpunkter skal rengjøres hyppig.

Ansatte:

 • Ansatte skal holde minst 1 meter avstand. Dette skal overholdes både i garderobe, under arbeid og i pauser.
 • Nær ansikt-til-ansikt-kontakt ved passering bør unngås.
 • God håndhygiene.
 • Felles nettbrett, berøringsskjermer, kasser og tastaturer vaskes av etter bruk.
 • Begrens bruk av offentlig transport der det er mulig.

Dersom de ansatte er delt inn i kohorter (grupper), bør den enkelte sørge for minst mulig kontakt med ansatte i andre kohorter enn ens egen.

Kilde: Ny smitteveileder for detaljhandel

https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/nyheter/2020/ny-smitteveileder-for-detaljhandel/

Se også Standard Norge og deres nettside "NHS-C19: Smittevernveiledninger for ulike bransjer":

https://www.standard.no/smittevernveiledning

Powered by Labrador CMS