Oslo er på toppen av vekstlisten, selv om tilgangen til fysiske butikker er større her enn noe annet sted i Norge. (Illustrasjonfoto: Klarna)
Oslo er på toppen av vekstlisten, selv om tilgangen til fysiske butikker er større her enn noe annet sted i Norge. (Illustrasjonfoto: Klarna)

Størst vekst i Oslo, men mest netthandel i Finnmark

Mens netthandelen i Oslo vokste raskere enn i noen andre fylker, var det innbyggerne i Finnmark som handlet klart mest på nett i første halvdel av 2019.

Publisert

Det viser Klarnas unike rapport over netthandelen i alle norske fylker og kommuner, ifølge dagens pressemelding.

Oslo topper vekstlisten

– Våre analyser viser at beboerne i Oslo har økt sin nettshopping mest blant alle landets fylker. Netthandelen økte med nesten 50 prosent mer i løpet av første halvår enn den gjorde i fylkene som hadde den laveste veksten. Dette er fylkene Nordland og Sogn og Fjordane. Vestfold og Østfold utmerket seg derimot med en kraftig vekst, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

Klarna håndterer mellom en tredjedel og halvparten av alle betalingstransaksjoner i det norske netthandelsmarkedet. Dette gir en helt unik mulighet til å følge nordmenns shoppingvaner på nett.

Oslo vokser mest til tross for at fysiske butikker viser nye trender: – At Oslo er på toppen av vekstlisten, der tilgangen til fysiske butikker er større enn noe annet sted i Norge, illustrerer med all tydelighet hvor viktig det er med raske og fleksible løsninger for hjemlevering. Dette har det siste året blitt langt vanligere i de større byene. Kundene benytter seg fremdeles av fysiske butikker, men bruker også i langt større grad smarte online-løsninger, som dyrekassen.no, hvor du kan få levert hundemat på døren din, når dette passer dem for deg, sier Elvestad.

I den nye rapporten ‘Nordmenns shoppingvaner på nett’ viser Klarnas tall at selv om veksten er størst i Oslo, er det i vårt nordligste fylke det ble brukt klart mest i kroner og øre på netthandel i årets første seks måneder, når vi justerer for innbyggertall.

Finnmark på topp, Agder på bunn

Det handles 76 prosent mer på nett i Finnmark enn i Agder-fylkene: – Finnmarkingene handlet hele 46 prosent mer på nett enn gjennomsnittet i Norge, sett i forhold til antall innbyggere. Det er klart mest av alle de norske fylkene. Sammenlignet med fylkene som la igjen minst penger i nettbutikkene med Klarnas betalingsløsninger, Aust-Agder og Vest-Agder, handlet finnmarkingene hele 76 prosent mer.

– Finnmark er et klart eksempel på at netthandel er med på å gjøre alle mulige produkter tilgjengelige, også for dem som bor steder der det er få fysiske butikker. Dette ser vi også når tallene brytes ned på kommunenivå. Det handles klart mest på nett i kommuner som ligger i distrikts-Norge, sett i forhold til innbyggertallet, sier Klarnas markedsdirektør.

Finnmark er også det fylket i Norge hvor innbyggerne fyller opp handlekurven mest når de handler i nettbutikker. Her er den gjennomsnittlige ordreverdien hele 29 prosent høyere enn i fylket med de minste handlekurvene, Aust-Agder.

Netthandelsvinnerne

Thomas Elvestad: – Det handles klart mest på nett i kommuner som ligger i distrikts-Norge. (Foto: Klarna)
Thomas Elvestad: – Det handles klart mest på nett i kommuner som ligger i distrikts-Norge. (Foto: Klarna)

Kommunen der det ble handlet mest på nett i første halvdel av 2019, er Røst i Nordland. Her brukte innbyggerne hele 120 prosent mer på netthandel enn det som er gjennomsnittet for hele Norge.

Kvitsøy kommune i Rogaland er kommunen med den kraftigste veksten i første halvdel av 2019 sammenlignet med samme periode i fjor. Her vokste netthandelen hele 113 prosent mer enn landet forøvrig, sammenliknet med samme periode i fjor.

– Dette er helt klart den kommunen hvor netthandelsbruken øker raskest. Det er spennende å se hvordan raskt digitale muligheter kan forandre et etablert handlemønster. Innbyggerne i Kvitsøy kommune viser resten av Norge hvor fort dette kan skje, sier Thomas Elvestad.

Raskest vekst

Her vokste netthandelen raskest i Norge i første halvår 2019*)

Oslo (119)

Østfold (113)

Vestfold (110)

Akershus (109)

Buskerud (103)

 

Her ble det handlet mest per innbygger i første halvår 2019*)

Finnmark (146)

Nordland, Sogn og Fjordane og Troms (118)

Oppland og Møre og Romsdal (108)

Trøndelag (104)

Akershus (102)

 

Her var den gjennomsnittlige ordreverdien størst i første halvår 2019*)

Finnmark (115)

Oslo (112)

Sogn og Fjordane (108)

Akershus og Troms (105)

Nordland (103)

*) Indeks 100 er gjennomsnittet for hele Norge. Er tallet høyere enn 100, er veksten høyere enn gjennomsnittet. Er tallet lavere enn 100, er veksten lavere enn landsgjennomsnittet. Snittordreverdi er gjennomsnittsverdien av hvert enkelt kjøp.Shoppingindeks er hvor mye mer eller mindre det er brukt på netthandel per innbygger, sammenlignet med landet forøvrig.

Kilde: Klarnas salgsstatistikk (1.1 - 30.6 2019). Veksten er regnet ut fra salg i tilsvarende periode i 2018.

Powered by Labrador CMS