Færre, men større korttransaksjoner.

Færre korttransaksjoner, men større forbruk

Julemåneden satte fart i forbruket igjen. Etter at forbruket med betalingskort stagnerte i november, ble det vekst i desember hvor det samlede forbruket med betalingskort økte 5 prosent sammenlignet med året før.

Forbruket øker til tross for at vi handler sjeldnere enn tidligere. Oversikten for hele 2020 viser at det samlede kortforbruket økte 3,9 %.

– 2020 har vært et veldig spesielt år på mange måter. Dette ser også ut til å være tilfellet for våre forbruks- og betalingsmønstre, uttaler Søren Winge, pressesjef i Nets, som forteller at vi siden nedstengningen i mars har sett at mer handel foregår online og med betalingskort, og at vi ser betydelig større transaksjoner enn normalt – vi legger derfor enten flere eller dyrere varer i kurven når vi handler.

I 2020 falt antall korttransaksjoner med 5,6 prosent sammenlignet med året før, men samtidig ser vi at det samlede forbruket med betalingskort økte med 3,9 prosent.

- I forbindelse med den første nedstengningen på våren så vi innledningsvis en markant nedgang i forbruket, men utover både sommeren og høsten så vi en betydelig økning i nordmenns forbruk med betalingskort. I november så vi en stagnasjon i kortforbruket som var på nivå med året før, men dette endret seg i desember, hvor vi tydelig kunne se at julemåneden igjen satte fart i detaljhandelens omsetning.

I alt ble det i desember 2020 foretatt 175,4 millioner korttransaksjoner i Norge, dette er 7 prosent færre enn i desember 2019. Samtidig var det et samlet forbruk med betalingskort på 69,6 milliarder norske kroner, noe som tilsvarer en vekst på 5 prosent.

Pandemien har innvirkning på betalingsvaner

Ifølge Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps, må man, til tross for veksten i forbruket med betalingskort, huske på at mange detaljaktører rapporterer at den kontante omsetningen har sunket og at detaljhandelens samlede omsetning dermed trolig er negativt påvirket av covid-19 og de mange restriksjonene.

- Vi har siden nedstengningen sett at forbrukerne har endret betalingsvaner raskt. Digitale, og spesielt kontaktløse betalingsformer har vokst raskt og kontantandelen falt til et historisk lavt nivå. I desember 2019 foregikk omtrent hver fjerde korttransaksjon kontaktløst, og i dag utgjør de nesten 80 prosent av korttransaksjonene. Til sammenligning var andelen 24 prosent ved utgangen av 2019.

- Til tross for at den samlede omsetningen med betalingskort økte i 2020, kan vi anta at detaljhandelens samlede omsetning har falt, når man også regner med den fallende kontantomsetningen – men at det er store forskjeller mellom bransjer. Vi ser at restriksjonene i forbindelse med covid-19 har hatt stor innflytelse på både handelsaktiviteten og betalingsmønstrene våre. Totalt for året ser vi at antall transaksjoner med BankAxept har gått ned, men at handlekurven generelt har blitt større.

Powered by Labrador CMS