Den nye styringsgruppen i NCSC Norway: Gry Flataker (Thon Eiendom), Terje Gulbrandsen (Citycon), Charlotte Christensen (Steen&Strøm), Michael Rask, (MR Group), Jo Bjørnstad (Kicks). Ketil Norheim (CC Eiendom) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Ny styringsgruppe i NCSC Norge

NCSC har fått ny styringsgruppe for Norge, med Terje Gulbrandsen fra Citycon som leder.

Publisert

Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) ledes av et nordisk styre, valgt på foreningens årsmøte. I tillegg har hvert land en ressursgruppe, i Norge kalt styringsgruppen. Nå er en ny styringsgruppe etablert for 2018/2019 og Terje Gulbrandsen, kommunikasjonssjef i Citycon, er utnevnt til å lede gruppen der fire av seks medlemmer er nye.

Den norske styringsgruppen er, sammen med markedssjef og prosjektleder, ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av de norske aktivitetene. Den nye lederen har 20 års erfaring fra detaljhandel, både fra dagligvarebransjen og som rådgiver, før han i 2013 ble ansatt i tidligere Sektor Gruppen, nå Citycon. Gulbrandsen er også medlem i det nordiske styret.

– Terje har vært et aktivt medlem av NCSC og bidratt i flere komitéer og vi er svært fornøyd med at Terje nå har tatt på seg ytterligere ansvar og oppgaver, sier Trond Herberg, styreleder i NCSC.

Terje Gulbrandsen kommenterer selv:

– Etter at jeg begynte å jobbe med kjøpesenterbransjen i 2010, er det særlig tempoet i de endrede forbruksvanene som fascinerer meg, samtidig som jeg opplever at vi som bransje er i ferd med å redefinere kjøpesenterets rolle. Her ligger det mange muligheter, men også utfordringer, vi som bransje er nødt til å jobbe oss igjennom. Det er nettopp dette som gjorde at jeg takket ja til oppgaven som leder av styringsgruppen i NCSC Norge.

I tillegg til Gulbrandsen består den norske styringsgruppen av:

Gry Flataker, Regionsdirektør, Thon Eiendom

Charlotte Christensen, Deputy Leasing Director, Steen&Strøm

Michael Rask, CEO, MR Group

Jo Bjørnstad, Expansion Manager, Kicks

Ketil Norheim, Eiendomsjef, CC Eiendom

NCSC takket de tidligere medlemmene Rolf O. Svendsen, Lise Lind, Johan Storvik og Tonje Fischer-Holm for deres innsats.

Powered by Labrador CMS