NorgesGruppens Runar Hollevik og Naturvernforndets Maren Esmark signerte avtalen. (Foto: NorgesGruppen)
NorgesGruppens Runar Hollevik og Naturvernforndets Maren Esmark signerte avtalen. (Foto: NorgesGruppen)

Samarbeider for bærekraftig utvikling

– Vi trenger å bli utfordret, få kunnskap og se ting med nye øyne. Da er et samarbeid med Naturvernforbundet både nyttig og viktig, sa konsernsjef Runar Hollevik da NorgesGruppen mandag signerte en fornyet samarbeidsavtale med Naturvernforbundet.

Publisert

NorgesGruppen og Naturvernforbundet har samarbeidet helt siden 2007, og i går ble en ny toårsavtale signert på NorgesGruppens hovedkontor på Skøyen i Oslo. En videreføring som begge parter verdsetter.

Enøk-tiltak i butikk

– Det er veldig gøy å jobbe med et selskap som er en så proaktiv aktør på klimafronten, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. – Dere var tidlig ute med enøk-tiltak i butikk, dere fører an i satsingen på solceller og dere prøver å få til fossilfri transport. Dessuten har dere eiere som tør å utfordre og dere tør å si at dere vil noe. Det betyr mye for Naturvernforbundet.

Kunnskapsdeling, faglige avklaringer og informasjonsutveksling trekkes frem av begge parter som verdifullt. Dette blir ikke mindre viktig i tiden fremover, der særlig fornybar energi står på agendaen.

En rekke dilemmaer

– I vår bransje står vi overfor en rekke dilemmaer når det kommer til bærekraftig utvikling, og vi må sørge for at vi har fremdrift selv om vi ikke alltid har fasitsvaret, sier Runar Hollevik. Da er det å dele kunnskap sentralt. Derfor er samarbeidet med Naturvernforbundet så viktig. Hvis vi ikke gjør noe, så står vi stille, og det blir i hvert fall ikke bærekraftig.

Den fornyede avtalen gjelder ut 2020, og har som overordnet mål at vi sammen skal jobbe for gode miljøløsninger, særlig på områder der vi har sammenfallende målsetninger. Eksempler på det er

  • redusert avfall og forsøpling
  • økt gjenvinning, resirkulering og sirkulærøkonomi
  • redusert miljøbelastningen i verdikjeden for forbrukerprodukter
  • investeringer og prosjekter knyttet til fornybar energi

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS